Leica TM6100A industriell teodolit

Leica TM6100A – Överträffar alltid standarderna

Lecia-TM6100A-M

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
Leica Geosystems industriteodoliter är kända över hela världen för att vara de mest noggranna med en vinkelprecision på högst 0,5"�. Dessa autokollimerande teodoliter har satt standarden med oöverträffad precision och överlägsen optik. Nu har Leica Geosystems höjt standarden ytterligare genom att införliva fler funktioner och fördelar i sin senaste teodolit.

Utvecklad med den senaste tekniken
Leica Geosystems har designat om tekniken för direktdrivning för Leica TM6100A med samma Piezo-teknik som används i Leica TDRA6000 och Leica Absolute Tracker AT403. Dessa nya direktdrivningar erbjuder samma stabilitet som manuella drivenheter och samma flexibilitet som helt automatiserade motordrivna drivenheter, samtidigt som de möjliggör finpositionering på mikronnivå. Finjusteringsrattarna på Leica TM6100A har ompositionerats strategiskt för att underlätta mätning i svåra situationer. Eftersom den nya tekniken inte har några växlar kräver direktdrivningarna nästan inget underhåll och är nästan ljudlösa.

Leica TM6100A har inte bara ett nyutvecklat batterikoncept utan även lång batteritid eftersom Piezo-tekniken för direktdrivning kräver låg strömförbrukning. Användaren kan arbeta mer än en hel dag utan att behöva ladda eller byta batteriet.

Konstruerad med operatören i åtanke
Leica Geosystems har lagt till nya funktioner till skärmen och gränssnittet för Leica TM6100A. Den nya färgpekskärmen är alltid väl synlig, vilket gör att operatörerna kan ta med sig teodoliten överallt. Tack vare det nya intuitiva användargränssnittet behöver användarna minimal utbildning innan de utför grundläggande mätningar och kalibreringar av sensorn. Gränssnittet erbjuder funktionsknappar som kan ställas in för specifika åtgärder, sex av de 12 funktionsknapparna är redan förinställda med de vanligaste åtgärderna. Leica Geosystems har fortsatt att ta industrimätningar till nya nivåer med helt nya Leica TM6100A.

Hxgn live global

Lär dig hur våra tekniker digitalt kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.