">

Průmyslový teodolit Leica TMS6100A

Leica TM6100A - Vždy překračuje standardy

Lecia-TM6100A-M

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Průmyslové teodolity společnosti Leica Geosystems jsou známy na celém světě jako velice spolehlivé a jako “ty s nejvyšší přesností”. Přesnost měření úhlu dosahuje 0.5 šedesátinné vteřiny. Teodolity s automatickým kolimátorem svou neporovnatelnou přesností a vynikající optikou již nastavily vysokou laťku. Nyní společnost Leica Geosystems posunula standard ještě výše, když do svého nejnovějšího teodolitu zapracovala nové prvky a výhody.

Navrženo pomocí nejnovějších technologií
Společnost Leica Geosystems přepracovala konstrukci technologie přímého pohonu u modelu Leica TM6100A a využila k tomu stejnou Piezo technologii, která je využita v modelu Leica TDRA6000 a v modelu Leica Absolute Tracker AT403. Tyto nové přímé pohony nabízí stabilitu ručních pohonů, flexibilitu plně automatizovaných motorizovaných pohonů a stále dovolují velmi jemné korekce polohy. Ustanovky pro jemné nastavení u modelu Leica TM6100A byly strategicky přemístěny tak, aby usnadňovaly měření v obtížných situacích a protože se nová technologie obejde bez převodů, nevyžadují přímé pohony žádnou údržbu a jsou velmi tiché.

Nejen že model Leica TM6100A obsahuje nový koncept konstrukce akumulátorů, ale - protože má technologie přímých pohonů Piezo nízkou spotřebu energie - akumulátory i déle vydrží. Uživatelé mohou pracovat déle než jeden den bez nutnosti výměny nebo nabíjení akumulátoru.

Navrženo pro snadnou obsluhu

Společnost Leica Geosystems přidala na obrazovku a do rozhraní modelu Leica TM6100A nové prvky. Nová barevná dotyková obrazovka je jasně viditelná za všech okolností, a dovoluje obsluze používat teodolit kdekoliv. Nové intuitivní uživatelské rozhraní vyžaduje před prováděním základních měření a kalibrací snímačů od uživatelů minimální školení. Rozhraní poskytuje funkční klávesy, které lze nastavit pro konkrétní úlohy, šest z 12 funkčních kláves má již předem nastaveny nejčastěji používané úlohy. Společnost Leica Geosystems tak pomocí zcela nového modelu Leica TM6100A pokračuje v posunu průmyslových měření na novou úroveň.

Hxgn live

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.