GLOBAL Optics

Optiska högupplösta mätningar av ytterst små storleks- och formegenskaper på utmanande ytor

Optisk mätning av mikrogeometrier och känsliga ytor

Behöver ni mäta mikrogeometrier på känsliga ytor?

Använd högupplösta optiska sensorer för delar som inte kan vidröras.

Vill du ha mer information?

GLOBAL Optics är utrustad med en kromatisk sensor för vitt ljus som standard och är idealisk för kontaktfri mätning av den geometriska storleken och formegenskaperna hos känsliga arbetsstycken som inte kan vidröras eller sådana med särskilt svåra ytor.

Ett indexerande probhuvud ger utmärkt åtkomst till detaljens egenskaper från nästan alla vinklar och riktningar, vilket möjliggör optimal inriktning av den kromatiska sensorn för vitt ljus mot den uppmätta ytan. Dessutom, i kombination med ett automatiskt sensorbytesställ och tack vare Hexagons optomekaniska sensorgränssnitt, kan olika sensorer enkelt bytas ut på indexeringsprobhuvudet, vilket maximerar koordinatmätmaskinens multisensorflexibilitet.


Typiska tillämpningar

 

Utmaningar vid tillämpning

Beröringsfri storleks- och formmätning på olika ytor

 • Mjuka och känsliga delar som inte kan vidröras
 • Mycket små geometrier (mikrogeometrier)
 • Olika material och ytbehandlingar: matta, transparenta, reflekterande, mikrostrukturerade, belagda 

Fördelar med GLOBAL Optics

 • Optisk högupplöst mätning för registrering av de allra minsta geometriska strukturerna
 • Enpunkts avståndsmätning och skanning av fria ytor
 • Ytoberoende mätningar
 • Tjockleksmätningar på transparenta material

Tillval som är skräddarsydda för behoven hos individuella tillämpningar

Tillverkare kan ytterligare skräddarsy förmågorna för varje grundmodell av GLOBAL Optics-maskinen med olika tillval för att uppfylla behoven hos sina tillämpningar på bästa sätt. En rad alternativ kan väljas under koordinatmätmaskinens inledande konfiguration, och de flesta kan väljas till senare som uppgraderingar till en maskin i drift.  

 

Global Optics-modellen kan utrustas med ytterligare sensorer för att passa ett bredare användningsområde:

HP-C kamerasensor
Optisk mätning av små detaljer och känsliga eller lätt deformerbara komponenter

Skanningsprob HP-S-X1
Kompakt taktil prob för skanningstillämpningar med hög precision

 

Tillvalet XT (utökad temperatur) gör att GLOBAL Optics-modellen kan användas i mindre kontrollerade temperaturmiljöer, vilket möjliggör exakta och tillförlitliga mätningar nära produktionslinjen utan behov av ett kostsamt klimatrum.

 

Accuracy+ minskar koordinatmätmaskinens volymetriska mätfel till en ny nivå av precision och ökar repeterbarheten för att hantera snävare detaljtoleranser. Behovet av sådan kapacitet är en växande trend inom många branscher.

Samtidigt är genomströmningen avgörande för att undvika förseningar och säkerställa att delar levereras i tid. Hög mätgenomströmning är särskilt viktigt för inspektion nära linjen och 100 % av delarna.

Throughput+ ökar mätproduktiviteten hos GLOBAL Optics genom att avsevärt öka maskinens maximala mäthastighet utan att kompromissa med noggrannhet eller precision.

 

Rotationsborden till GLOBAL Optics-modellen förbättrar åtkomsten till arbetsstycken från alla vinklar, så att även mycket komplexa delar kan mätas snabbt med färre probbyten och ökad genomströmning.

 

GLOBAL Optics-modellen kan utrustas med olika tillval för att få ut det mesta av maskinen i varje tillämpning:

PULSE trådlös miljöövervakning i realtid
Detta system säkerställer mätdataintegriteten genom att meddela användare om förändringar i temperatur, luftfuktighet, vibrationer, lufttryck och ljusstyrka som kan påverka mätresultaten.

Signallampor
Signallampor gör så att operatören kan övervaka maskinens status även på avstånd, vilket optimerar tids- och resurshanteringen.

Eco Mode+
Tillvalet minskar tryckluftsförbrukningen med upp till 90 % när maskinen står stilla och sparar upp till 25 % av tryckluftskostnaderna under normal maskindrift.
Optisk mätning av mikrogeometrier och känsliga ytor

 

 

Funktioner och fördelar 

GLOBAL koordinatmätmaskiner bygger på avancerade designprinciper som inspirerar till säkerhet och tillit. De kombinerar kvalitetskomponenter och toppmodern teknik för långsiktig stabilitet, minskad mätosäkerhet, anpassningsbarhet till tuffa mätmiljöer, snabb mätpunktsregistrering och en avancerad användarupplevelse. Dessa mätlösningar ger tillverkaren maximalt värde under hela livscykeln. 

Robust mekanisk konstruktion 
Den solida granitbasen med integrerad, anpassad styrning garanterar långsiktig systemstabilitet och konsekvent noggrannhet över hela mätvolymen.

Portal med triangulär tvärbalk 
Med ett förbättrat förhållande mellan styvhet och massa i förhållande till fyrkantiga eller rektangulära traverser möjliggör denna konstruktion högsta möjliga dynamik och höghastighetsmätningar. 

Förinstallerade luftlager på alla axlar 
Beröringsfri axelrörelse med låg friktion och lågt slitage ger snabb och repeterbar positionering vid alla hastigheter och accelerationer, vilket resulterar i låga mätosäkerheter. 

Underhållsfritt remdrivningssystem 
Plattremmar och räfflade kilremmar ger jämna axelrörelser med låga vibrationer. 

Temperaturkompensering 
Realtidskompensering av termiskt orsakade mätavvikelser genom temperaturavkänning vid skalorna och på arbetsstycket säkerställer tillförlitliga mätresultat. 

Utökat drifttemperaturområde (tillval) 
Mät dina komponenter med mindre inverkan av den yttre miljön. Ett utökat temperaturintervall (15–30 °C) gör det möjligt för koordinatmätmaskinen att arbeta närmare produktionslinjen utan att kräva ett dyrt klimatrum. 

Miljöövervakning i realtid (tillval) 
PULSE gör att användaren kan övervaka och logga alla miljöförhållanden som omger koordinatmätmaskinen och få maskininformation i realtid.

Eco Mode 
Eco Mode stöder hållbarhets- och produktivitetsmål genom att automatiskt minska strömtillförseln till koordinatmätmaskinen när den inte används, vilket förbättrar energieffektiviteten samtidigt som maskinen är redo för drift.

Signallampor (tillval) 
Signallampor ger operatörerna möjlighet att övervaka maskinens status även på avstånd för att tids- och resurshanteringen ska optimeras.

Hög hastighet och säkerhet 
Kontinuerlig övervakning av ett definierat säkerhetsområde runt koordinatmätmaskinen möjliggör bekymmersfri höghastighetsmätning i CNC-läge. Maskinen saktar automatiskt ned när användaren eller ett föremål kommer in i det skyddade området. 

Mångsidighet med multisensor 
Genom att använda det största utbudet av taktila och optiska sensorer med Hexagons universella sensorgränssnitt, blir koordinatmätmaskinen en multisensors inspektionsenhet som kan anpassas till de mest komplexa mätuppgifter. 

Framtidssäkrat koncept 
Det framtidssäkrade förkablaget möjliggör enkel anpassning av koordinatmätmaskinerna till framtida mätuppgifter utan kostsamma driftstopp. En rad felxibla anpassningsalternativ kan väljas under den inledande konfigurationen av koordinatmätmaskinen eller installeras senare som uppgraderingar. 

 

 • Mätvolym
  Information om de olika storlekarna på GLOBAL mätmaskiner
  Typ X (bredd) Y (djup) Z (höjd)
  7.7.5 700 mm 700 mm 500 mm
  7.10.7 700 mm 1 000 mm 700 mm
  9.12.8 900 mm 1 200 mm 800 mm
  9.15.8 900 mm 1 500 mm 800 mm
  9.20.8 900 mm 2 000 mm 800 mm
  12.15.10 1 200 mm 1 500 mm 1 000 mm
  12.22.10 1 200 mm 2 200 mm 1 000 mm
  12.30.10 1 200 mm 3 000 mm 1 000 mm
  15.22.10 1 500 mm 2 200 mm 1 000 mm
  15.30.10 1 500 mm 3 000 mm 1 000 mm
  15.20.14 1 500 mm 2 000 mm 1 400 mm
  15.26.14 1 500 mm 2 600 mm 1 400 mm
  15.33.14 1 500 mm 3 300 mm 1 400 mm
  20.33.15 2 000 mm 3 300 mm 1 500 mm
  20.40.15 2 000 mm 4 000 mm 1 500 mm

 • Nedladdningar

Produktförfrågan