CALIPRI RCx

Offline-profiilimittausjärjestelmä valssattuja teräsosia varten

Oletko valmiina aloittamaan?

Keskustele asiantuntijan kanssa ja ota selvää, mitä Hexagon voi tehdä organisaatiollesi.
Valssattujen teräsosien tarkastukseen suunnitellut siirrettävät CALIPRI RCx -mittausjärjestelmät tukevat uusien teräsprofiilien kehitystä ja tuotantoon saattamista sekä nopeita tuotantotyökalujen vaihtoja mallien välissä.

Kosketuksettomaan laservalotekniikkaan perustuva CALIPRI RCx auttaa teräsvalmistajia nopeuttamaan käynnistysvaihetta ja saavuttamaan korkeat mittojen laatustandardit. Se myös tukee nopeita työkalun vaihtoja profiilityyppien välissä ja osoittaa ongelmien lähteen kyseisen muotoilutoimenpiteen sisällä.

Teräsprofiilien mittaukseen suunniteltu CALIPRI RCx on siirrettävä ja sitä voi käyttää valssaus- ja muotoiluasemien välissä kuumavalssattujen profiilien prosessinaikaisiin mittauksiin sekä profiilimittausten ja alkuperäisten tavoitteiden nopeaan vertailuun. Mittaukset näytetään välittömästi langattomasti liitetyssä tablettitietokoneessa. CALIPRI RCx -mittauslaitteen ansiosta näytteitä ei tarvitse leikata ja jäähdyttää tarkastusta varten. Se nopeuttaa uusien profiilien muuntoprosessia. Se antaa merkittävästi enemmän tietoa kuin perinteiset menetelmät ja mahdollistaa valssaustyökalujen tarkemmat säädöt.

Teräsvalmistajat luottavat CALIPRI RCx -järjestelmään monissa sovelluksissa, kuten poikkileikkauksen mittauksissa valssauspukkien välitöntä analyysia ja kalibrointia varten sekä näytteen testauksessa kuuma- ja kylmävalssattujen palkkien poikkileikkausten mittatarkkuuden varmistamiseksi.

Calipri RCX

Offline Profile Measurement System for Rolled Steel Sections.