Całkowicie zautomatyzowany proces kontroli podzespołów nadwozi samochodowych

PMC Automotive - Włochy

PMC Automotive production line

Wydajność cyklu produkcyjnego, ścisłe przestrzeganie uzgodnionych terminów dostaw, dokładna kontrola jakości procesu oraz produkcji, skoncentrowane i motywujące zarządzanie zasobami ludzkimi na wszystkich poziomach - to tylko kilka z zasad, na co dzień stosowanych w fabryce PMC Automotive umożliwiających stały rozwój produkcji. Zakład ten znajduje się na obszarze przemysłowym, który powstał wokół jednej z najważniejszych włoskich fabryk grupy FCA (Fiat Chrysler Automobiles) : Melfi.

PMC Automotive to owoc wspólnego przedsięwzięcia dwóch ważnych grup branżowych specjalizujących się w dostawie części dla przemysłu samochodowego – Proma oraz Magnetto. Obie grupy od wielu lat związane są z największymi na świecie producentami samochodów.

Nowe plany biznesowe FCA oraz perspektywy znacznego wzrostu produkcji skłoniły udziałowców obu grup do połączenia sił i kupna kilku starych fabryk zlokalizowanych w pobliżu głównych ośrodków produkcjyjnych, przekształcając je w jednostki operacyjne dostarczające podzespoły nadwozi samochodowych.


Całkowicie odnowiona fabryka

Carlo Mandirola, który odpowiada za opracowanie, wprowadzenie w życie oraz klasyfikację zadań nowej fabryki, mówi :

“Niedawna restrukturyzacja i przebudowa zakładu umożliwiły nam wdrożenie nowych technologii produkcji, procesów zarządzania oraz systemów zapewnienia jakości, dzięki którym możemy aspirować do uzyskania najwyższej wydajności oraz konkurencyjności zgodnie zlogiką Produkcji Klasy Światowej (World Class Manufacturing ). Nasza produkcja skupia się na kilku ważnych podzespołach nadwozia samochodu - w szczególności na ramach bocznych, nadkolach oraz konstrukcji nośnej przedniej szyby w dwóch nowych modelach pojazdów (Jeep Renegade i Fiat 500X) produkowanych przez FCA w Melfi. Skoncentrowaliśmy się na opracowaniu metod, systemów i logistyki produkcji, aby wdrożyć metodę efektywnego zarządzania produkcją zgodną z zasadami filozofii produkcji “lean”, jak również, aby uprościć proces produkcyjny.

Fabryka jest w wysokim stopniu zautomatyzowana na wszystkich etapach produkcji przy zachowaniu najwyższej wartości technologicznej. Zakład jest niemal całkowicie zrobotyzowany, dzięki maszynom wykonującym zadania wymagające dużej powtarzalności, aby zagwarantować niezbędną jakość produkcji.


Jakość jest niezbędna

“Nowy plan biznesowy FCA to impuls do zwiększenia produkcji” - dodaje Mandirola. “To oznacza radykalną zmianę metod, a w konsekwencji modernizację infrastruktury, znaczne zwiększenie ilości obiektów produkcyjnych i personelu, rozszerzenie obszarów logistycznych oraz optymalizację procesów.

Zapewnienie jakości, zarówno w przypadku produktu, jak i procesu produkcyjnego, w sposób oczywisty jest niezbędnym elementem w tak nowoczesnym przedsiębiorstwie, jakim jest PMC. Obecnie fabryka w Melfi posiada trzy systemy do kontroli wymiarowej firmy Hexagon Manufacturing Intelligence : maszynę pomiarową DEA o konstrukcji portalowej wyposażoną w niedawno zaktualizowane oprogramowanie pomiarowe PC-DMIS CAD++, wysięgnikowe ramię pomiarowe DEA Vento oraz najnowszy zakup, który właśnie został przekazany do eksploatacji - system skaningu światła białego WLS400A zainstalowany na robocie Kuka.

Carlo Mandirola tłumaczy : “Z jakościowego punktu widzenia konkurencyjność firmy takiej jak nasza opiera się na dwóch czynnikach : jakości produktu oraz jakości procesu. Pierwszy z nich odzwierciedla postrzeganie wartości przez klienta i jego wiarę w nas, drugi czyni nas konkurencyjnymi w zakresie wydajności i skuteczności. W tym kontekście najnowszy produkt Hexagon - automatyczny system pomiarowy światła białego WLS400A - umożliwia nam dokładniejszą i nieprzerwaną kontrolę jakości produktu i procesu produkcyjnego, a jednocześnie gwarantuje możliwość interwencji w możliwie najkrótszym czasie, aby zapobiec wystąpieniu błędów i wad”.


Ocena jakości wymiarowej w czasie rzeczywistym

Znajdująca się w samym sercu zakładów przemysłowych cela pomiarowa Hexagon została wyposażona w skaner światła białego zamocowany na robocie Kuka. Szybkość pozycjonowania robota wraz ze skanerem zbierającym ogromną ilość danych punktów 3D zaledwie w kilku sesjach skanowania umożliwiają przeprowadzenie dokładnej i kompleksowej analizy mierzonej części, dostarczając narzędzia niezbędne do oceny jakości i stabilności procesu w czasie rzeczywistym. Otrzymane wyniki obejmują również pomiary cech oraz analizy powierzchni w formie kolorowych map i przekrojów poprzecznych.

Cela pomiarowa wyposażona jest w dwa stoły obrotowe. Każdy z nich posiada różnorodne elementy montażowe dla mierzonej części umożliwiające pomiar dwóch różnych rodzajów elementów dla dwóch różnych linii produkcyjnych