QUINDOS Reshaper

QUINDOS Reshaper

Zaczynamy?

Porozmawiaj z ekspertem i dowiedz się, w czym Hexagon może pomóc Twojej firmie.
Oprogramowanie QUINDOS w opcji Reshaper jest uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji. Zostało stworzone do przetwarzania i analizy chmur punktów wygenerowanych przez skaner laserowy CMS, na współrzędnościowych maszynach pomiarowych w dużych prędkościach, przez ramiona pomiarowe ROMER Absolute Arm lub na innych urządzeniach metrologicznych. Przetwarzane mogą być również dane ze skanerów CT (Skanerów tomografii komputerowej). Z oprogramowaniem QUINDOS w wersji Reshaper operatorzy osiągają cel efektywnie – niezależnie od możliwości sprzętu bądź wymagań czasowych.

Powierzchnia elementu, który został uchwycony w formacie chmury punktów może zostać przetworzona do formatu cyfrowego za pomocą oprogramowania 3DReshaper. Dzięki temu zostaje wytworzony bardzo precyzyjny i wierny obraz rzeczywistej części. Punkty pomiarowe do importu wybierane są poprzez zaznaczenie punktów na elemencie cyfrowym. 3DReshaper dostarcza wiarygodne punkty rzeczywiste.QUINDOS Reshaper następnie przetwarza punkty pomiarowe w taki sam sposób, jak punkty pomiarowe dostarczone przez podłączoną maszynę CMM. Użytkownicy mogą dokonywać pomiaru i analizować mierzone części pracując OFFLINE w oprogramowaniu QUINDOS w wersji Reshaper. Wszystkie z opcji analitycznych oferowanych przez oprogramowanie QUINDOS dostępne są dla użytkowników. Istniejące programy mogą zostać wykonane na wirtualnym elemencie. QUINDOS Reshaper umożliwia również ustawienie punktów, które mają zostać wygenerowane na modelu CAD zaimportowanym w oprogramowaniu. 3DReshaper znajduje właściwe punkty z ich wartościami na wygenerowanym modelu.
 

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.