QUINDOS Reshaper

QUINDOS Reshaper

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
QUINDOS Reshaper je univerzální software pro různé aplikace. Byl vyvinut pro zpracování a analýzu mraků bodů generovaných laserovým snímačem CMS na 3D souřadnicových měřicích strojích při vysokých rychlostech, nebo s mobilním ramenem ROMER Absolute Arm, či na jiných měřících zařízeních. Mohou být zpracovány také soubory dat z CT skeneru (počítačová tomografie skener).S QUINDOS Reshaper uživatelé dosáhnou svého cíle efektivně - nezávisle na dostupném hardwaru bez časových omezení.

Povrch dílu zachycený ve formátu mraku bodů se v softwaru 3DReshaper překonvertuje do digitálního formátu. Ten vytvoří velmi přesný obraz skutečného dílu. Měřicí body se vyberou k importu označením bodů u digitální komponenty.Software 3DReshaper dodá platné skutečné body. Software QUINDOS pak zpracuje měřené body stejným způsobem jako měřené body dodané připojeným souřadnicovým měřicím strojem. Uživatelé tak mohou měřit a analyzovat své výrobky v režimu offline s QUINDOS Reshaper. Uživatelé mají k dispozici veškeré možnosti analýzy podporované softwarem QUINDOS. Existující měřicí programy lze spouštět v prostředí virtuálního dílu. Software QUINDOS Reshaper umožňuje dokonce i nastavování bodů k vygenerování u modelu CAD načteného v softwaru. Software 3DReshaper vyhledá a vrátí odpovídající skutečné body generovaného modelu.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.