Actran SEA

Kleurcodering autostructuur

Meer leren?

Statistische energieanalyse biedt een doeltreffende oplossing voor het bestuderen van de verspreiding van geluid en trillingen in grote systemen bij middelhoge en hoge frequenties. Het globale systeem wordt gereduceerd tot een serie gekoppelde subsystemen en de energiebalans daartussen wordt berekend.


Van FEA naar SEA

Voor het bouwen van een SEA-model met traditionele benaderingen is gewoonlijk toegang vereist tot experimentele data of analytische expressies, waardoor de reeks geometrische objecten die verwerkt kunnen worden, beperkt wordt. Met de Actran SEA-module en de Virtual SEA-aanpak kunnen CAE-engineers hun bestaande Finite Elements vibro-akoestische modellen (modusvorm en eigen waarden) gebruiken om een SEA-model te maken. Op basis van automatische of door de gebruiker gedefinieerde subsysteemdefinities worden SEA-parameters doeltreffend geëxtraheerd uit het Finite Elements-model om geluids- en trillingsanalyses uit te voeren bij middelhoge en hoge frequenties, samen met overdrachtsweganalyses, ongeacht de beschikbaarheid van SEA-expertise of informatie op basis van experimenten. In combinatie met een unieke frequentie-extrapolatiemethode biedt de Actran SEA-module de mogelijkheid om de validiteit van het frequentiebereik van bestaande vibro-akoestische Finite Elements-modellen uit te breiden naar hoogfrequente analyse.

Actran SEA miniatuurcomposiet

De vibro-akoestische prestaties van het gehele systeem kunnen worden voorspeld dankzij realistische fysische excitatie, inclusief ruimtelijk en frequentieafhankelijke verdeelde belasting en druk, evenals diffuus geluidsveld en turbulente grenslaag.

Voorbeelden van toepassingen:

  • Automotive: vibro-akoestische respons en analyse van het overdrachtstraject van een compleet voertuig dat aan structurele en akoestische belastingen wordt blootgesteld.
  • Lucht- en ruimtevaart: analyse van de trillingsrespons en het overdrachtstraject van rompen die worden blootgesteld aan prikkelingen door turbulente grenslagen of diffuse geluidsvelden. Integriteitsanalyse van de laadcapaciteit van een raket bij de lancering.
  • Scheepsbouw: voorspelling van het lawaai aan boord als gevolg van machinegeluiden en trillingen door stroming.
  • Spoorwegen: voorspelling van akoestisch comfort in treinstellen.
  • Terreinvoertuigen: voorspelling van het geluidscomfort in de cabine.

Lees meer over Actran-producten en -diensten op www.fft.be