Jednoznačné záznamy

Hitega Präzisionsmechanik - Germany

Přesný, kompaktní a jaksi zvláštní. To je dokonalý popis výrobků společnosti Hitega. Tato společnost sídlící v dolnorakouském Gangkofenu je zavedeným poskytovatelem služeb přesného strojírenství. Klíčem k úspěchu týmu společnosti Hitega jsou nejrůznější optické, dotykové a multisenzorové měřicí systémy. Nikoli bez důvodu tedy bylo v této společnosti rozhodnuto investovat do prvotřídního měřicího vybavení: Zvláště její zákazníci ve zdravotnickém odvětví a v sektoru biomedicínského inženýrství vyžadují 100% kontrolu a jednoznačnou, zcela vyčerpávající dokumentaci ke každé jednotlivé fázi procesu.

Přesnost je naší vášní. Tak zní prohlášení společnosti Hitega. Pokud si však komplex firmy prohlédnete na vlastní oči, zní zcela samozřejmě. Všude naleznete grafy strategie Kaizen. Výrobní hala je bez nejmenšího smítka. Nablýskaná obráběcí centra představující špičkovou techniku, kam jen oko dohlédne. “Ve společnosti Hitega pracujeme v oblasti absolutní přesnosti”, svěřuje se výkonný ředitel společnosti Hitega, pan Michael Herre. “Udělali jsme si dobré jméno v oblasti kusové a malosériové výroby vysoce přesných obrobků, konstrukcí prototypů, montážního a výrobního inženýrství především v sektoru biomedicínského inženýrství, polovodičů a přístrojového vybavení.”

V Gangkofenu zpracováváme materiály jako hliník, nerezovou ocel, technické plasty a hořčíkové slitiny. V oblasti montáže a metrologie společnost Hitega zcela spoléhá na vlastní know-how. Díky zaměření na montáž a související metrologii společnost Hitega do těchto oblastí významným způsobem investovala, především pak do zařízení a školení
zaměstnanců. “Metrologie je součástí naší hlavní činnosti”, říká pan Herre. K zabezpečení kvality využívá společnost Hitega tři multisenzorové systémy dodané firmou Hexagon Manufatcuring Intelligence. Dva ze systémů pracují v měřicím rozsahu 400×400×200 mm a třetí zvládá měřicí rozsah 600×600×200 mm. Jen s posuvnými měřítky a mikrometry bychom ve společnosti Hitega příliš daleko nedospěli. Díly jsou nezřídka velmi složité a požadavky zákazníků příliš vysoké.

Flexibilní multisenzorová technologie

Martin Ebner, výrobní ředitel společnosti Hitega, vysvětluje: “V posledních letech se všechno postupně stává složitějším. Dostáváme objednávky dílů, například páteřních implantátů, jež mají tvarové a polohové tolerance prakticky všude a všechny z nich je nutné zkontrolovat. U jednoho z těchto implantátů se musíme zabývat tvarovými a polohovými tolerancemi tří otvorů s využitím principu požadavku maxima materiálu vzhledem ke třem referenčním rovinám. Do těchto otvorů budou později vloženy šrouby k upevnění implantátu do struktury kosti.” Tolerance různých rozměrů jsou obvykle v řádu setin milimetru a ve většině případů se kontrolují oproti modelu CAD. K nasnímání všech těchto prvků zavedla společnost Hitega postupy optického a dotykového měření. Využití multisenzorových měřicích systémů společnosti Hexagon umožňuje firmě Hitega splnění všech těchto požadavků na jedno upnutí. Všechny tři stroje jsou vybaveny vysoce přesnými optickými i dotykovými snímacími systémy a laserovými snímači.


Sledovatelnost od A do Z

Samotné multisenzorové stroje však nestačí. Stejně důležitá je i kompletní dokumentace. Balíček optického softwaru od společnosti Hexagon uživatelům umožňuje kontrolu a dokumentaci veškerých funkčně významných rozměrů každého jednotlivého objektu. Společnost Hitega Präzisionsmechanik dokáže podle požadavků zákazníků dokumentaci zpracovat v elektronické či papírové formě, anebo v kombinaci obou zmíněných metod.

U některých zákazníků společnosti Hitega je třeba počítat se směrnicemi Úřadu pro potraviny a léčiva Spojených států (Food and Drug Administration, FDA). Předpis CFR 21, část 11 úřadu FDA pojednává o elektronických záznamech a podpisech a je zavazující pro výrobce produktů biomedicínského inženýrství. Jeho cílem je zabezpečení veškerých záznamů výrobního procesu před možnými manipulacemi. “Náš nový stroj Optiv Performance 442 dodaný společností Hexagon je vybaven ověřovacím programem. Umožní nám například uchovávání hesel všech uživatelů v chráněné databázi, záznam přístupu uživatelů k systému a přiřazení elektronického podpisu každému z nich”, vysvětluje Martin Ebner. Sledovatelnost je v biomedicínském inženýrství a vůbec ve zdravotnictví kouzelným slovíčkem.


Jako byste měřili sami

Důležitost ověřovacího systému se stává ještě zřejmější při pohledu na měřicí strategie zavedené ve společnosti Hitega Präzisionsmechanik. V případě menších sérií se značným metrologickým objemem (čili u dílů se zhuštěnými měřicími intervaly a mnoha měřenými rozměry) se ve společnosti volí měření prováděné výrobním personálem. Martin Ebner připravuje měřicí programy tak, aby se s takovými požadavky vypořádal: “Vytvořil jsem systém uživatelské správy povolující určitým pracovníkům omezená uživatelská oprávnění k určitým dílům. Obsluha zadá své jméno, heslo a číselné ID daného dílu. Na monitoru se pak pracovníkům zobrazí schéma, jak přesně mají obrobek upnout. Jen několikerým klepnutím myší se potom spustí měřicí program, jenž pak již běží zcela automaticky.”

U větších sérií společnost Hitega přechází na paletové měření. K realizaci tohoto úkolu jsou nakonfigurovány dva z multisenzorových měřicích systémů Hexagon. Jedním z výrobků kontrolovaných tímto způsobem jsou páteřní implantáty vyrobené z polyetheretherketonu (PEEK). Multisenzorový systém provede 100% kontrolu 30 až 40 implantátů za noc – bez zásahů uživatelů.

Výkonnostní bonus díky programování offline

Kontrolu provádí výrobní personál. Využívá se paletové měření. Občas bývá velmi obtížné ušetřit nějaký strojový čas k programování měření. A to bylo ve společnosti Hitega dobrým důvodem k investování do programovací stanice offline. Výměna programů mezi stroji není žádným problémem, neboť všechny tři multisenzorové měřicí systémy mají nainstalován tentýž optický software od společnosti Hexagon. Zhruba 70% programování tvoří čistě zadávání dat, například při cyklickém programování či přiřazování parametrů. Pro tento druh úloh se jako ideální osvědčila stanice offline. “Dříve jsme měli pouze jeden měřicí stroj Hexagon s multisenzorovou funkcí, s nímž jsme realizovali pomocné kontroly, finální měření a programování. Nyní jsme se samozřejmě zařídili mnohem lépe”, říká Martin Ebner. A jeho spokojenost se softwarem společnosti Hexagon je zřejmá: “Samotný software je prostě skvělý a podpora společnosti Hexagon špičková. Lidé ze společnosti Hexagon jsou po celou dobu ochotni naslouchat a rychle přicházejí s potřebným řešením.”

Koncept měření založený na samostatné kontrole prováděné pracovníkem výroby, paletová měření a programování offline si získávají velkou popularitu. A právě pro takovou strategii má společnost Hexagon ty správné nástroje: flexibilní a přesné multisenzorové systémy zajišťující kontrolu a dokumentaci se zajištěním zcela jednoznačných záznamů.