Jak zkontrolovat přesnost dotykové sondy na SMS

Testování přesnosti sondy SMS, kontrola pomocí selského rozumu

Jak víte, že nástroj, který používáte, pracuje správně? U nástroje, jako je kladivo, je to snadné: když zatluče hřebík, funguje! Ale co u tak technického nástroje, jako je měřicí sonda na SMS? Je to komplexní zařízení, které se nasazuje na SMS. Má mnoho interních komponent, které nemůžete vidět a nevíte, zda nejsou poškozené, opotřebované nebo neseřízené. Tak kde začít? No, představme si, že jde o kladivo a uvažujme jednoduše.

Stejně jako kladivo, poskytuje sonda SMS očekávané výsledky na základě specifikací produktu: Nové kladivo je pevné a vyvážené, s plochou hlavou a pevnou rukojetí a také je výrobcem potvrzeno jako výrobek bez vady. Nový SMS a jeho sonda tvoří měřicí systém, který je rovněž pevný a vyvážený, a jeho přesnost a opakovatelnost jsou ověřeny výrobcem, což dokládá kalibrační certifikát. Tento certifikát je vaším výchozím bodem. Jde o jednoduchou sadu čísel, která udává očekávaný rozsah vašich naměřených hodnot při měření výrobku známé velikosti, například kalibrační koule nebo kruhového kalibru. Pokud byl váš SMS zkalibrován podle specifikace B89, budete mít jednu hodnotu opakovatelnosti. Řekněme, že hodnota daná výrobcem je 0,03 mm neboli 30 µm. To znamená, že když změříte kalibrační kouli, výsledek měření její polohy by se měl opakovat v intervalu 0,03 mm.

Pokud byl SMS zkalibrován podle normy ISO 10360-2, znáte hodnotu chyby sondy např. hodnotu 2,5 µm uvedenou na obr. 2. Tato hodnota je základní chyba sondy a uvádí, že chyba 25 bodů, naměřených na kalibrační kouli, nepřekračuje tuto hodnotu. Test je podobný měření kulovosti a odchylce od certifikovaného průměru. Takže když byl např. váš SMS certifikován podle normy ISO 10360-2, při měření kalibrační koule by měla být odchylka průměru a kulovosti do 2,5 mikronu. Když teď víte, kde máte být, pojďme zjistit, zda tam opravdu jste.

Jednoduchým testem libovolného SMS je sestavení měřicí sondy. Jednoduše proveďte kalibraci doteku jako u libovolného inspekčního programu. Následně vytvořte kontrolní program a v automatickém režimu, pokud je jím SMS vybaven, změřte stejnou kouli pomocí alespoň 25 bodů a čtyř řad s úhlem sondy iso-cert-smallsame A0B0 (přímo dolů). Toto měření zopakujte třikrát nebo i vícekrát. Výsledky testu by se měly nacházet v základním intervalu přesnosti popsaném výše. Pokud tomu tak není, je zapotřebí provést další zkoumání a testy. Pokud se výsledky testů nacházejí mimo přijatelné meze, postupujte zpět přes sestavení sondy a diagnostikujte problém.

Začněte diagnostiku u kalibrační koule a zkontrolujte, že průměr specifikovaný v softwaru SMS se shoduje s certifikovaným průměrem koule. Potom ji dobře otřete netřepivým hadříkem a trochou denaturovaného lihu. Potom důkladně zkontrolujte dotek. Potvrďte, zda je řádně dotažený, čistý a zda průměr a délka odpovídají hodnotám v softwaru SMS. Tento jednoduchý postup je ve skutečnosti nejběžnější a díkybohu také nejlevnější cestou opravy většiny problémů s přesností, či opakovatelností SMS. Nemusíte se tedy cítit hloupě, pokud jste poslední dvě hodiny ladili uvolněný nebo odštípnutý dotek. Stává se to i těm nejzkušenějším programátorům SMS. Jakmile vše zkontrolujete, znovu spusťte program měření koule, abyste zjistili, zda byl problém odstraněn.

Pokud jste předchozími postupy problém neodstranili, může se celá záležitost prodražit, pokud půjde o poškozený nebo opotřebovaný dotek. Jestliže pracujete se sondou s nevyměnitelnými moduly, například se sondou TP2 nebo HP-T, nejprve zkontrolujte dotažení sondy na otočné hlavě a ujistěte se, že se při spuštění nezadrhává a neuniká z ní olej. Můžete také zkontrolovat a upravit spínací sílu, ale pokud je přítomen kterýkoli z předchozích dvou příznaků (zadrhávání nebo netěsnost), bude nejlepší, když sondu vyměníte.

U sond s vyměnitelnými magnetickými moduly, jako je Renishaw TP20, TP200, SP25 nebo HP-TM Probe (obr. 4), je sonda dvoudílná. Modul, do kterého se šroubuje dotek a obsahuje spínací mechanismus, a tělo, které se šroubuje do otočné hlavy. Tělo je v podstatě jen obyčejný spínač a buď funguje, nebo ne – nemá na přesnost žádný vliv. Chcete-li otestovat tělo, připevněte funkční modul a zkontrolujte, zda jsou kontakty čisté a modul je správně usazen. Pokud se vůbec nespustí, tělo je pravděpodobně vadné.

Pokud tělo funguje, je načase otestovat moduly. Znovu začněte tím, že zkontrolujete, zda jsou kontakty čisté, modul je správně usazen a máte správně utažený funkční dotek. Pokud se po provedení výše popsaných testů měření neopakuje dle specifikací, možná je opotřebovaný modul. Jediný další možný test je vyměnit ho za dobrý a zkusit, zda dosáhnete přijatelných výsledků.

Tyto tři jednoduché kroky: základní kontrola, kalibrace doteku a zpětná analýza vám pomohou rychle diagnostikovat problémy s SMS a poskytnou vám větší důvěru ve výsledky měření. Tyto kroky samozřejmě můžete upravit podle Vašeho nastavení, například přidat další úhly otočné hlavy, změřit kouli ve více bodech a podobně tak, abyste dosáhli požadované úrovně jistoty.