Rychlé a zdokumentované měření fréz s vložkami ze slinutého kovu

Parametrizované měření fréz s vložkami ze slinutého kovu pomocí ultrapřesných souřadnicových měřicích strojů (sms)

Image of a manufactured part

Frézy s vložkami ze slinutého kovu, které jsou zapotřebí pro výrobu ozubených kol, musí být vyráběny s vysokou přesností, aby bylo při jejich použití dosaženo nejlepších výsledků. Testování těchto dílů lze nyní provádět snadno – pomocí volitelného doplňku Tangential Hob metrologického softwaru QUINDOS od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence. Pomocí parametrizovaného softwaru je velmi snadné vygenerovat správný program pro každou jednotlivou frézu. Dobu konvenčního ručního testování lze zkrátit na desetinu a je možné zcela naplnit požadavky zákazníků na kontrolní zprávy.

Tento volitelný softwarový doplněk lze použít pro frézy s vložkami ze slinutého kovu ve všech ultrapřesných SMS od Hexagonu. Jediným nezbytným předpokladem je hvězdicová sonda se šesti až osmi doteky a montážní zařízení, například upínací pouzdro, pro upevnění frézy. Je možné měřit moduly 4,5 až 50. Software je velmi flexibilní, protože je možné měřit frézy různé kvality, typy lopatek (např. hlavní břity nebo menší břity v libovolném pořadí), počtem závitů a směry roztečí.

Krátká cesta ke zdokumentovanému testu frézy

Proces je velmi jednoduchý. Nejprve je potřeba frézu vertikálně upnout ve stroji. Dalším krokem je zadání parametrů. Uživatel je naváděn programem a musí zadat některé údaje o fréze. Poté je potřeba frézu vyrovnat ručním změřením pěti bodů. Dalším krokem je automatické měření pomocí 17 různých měřicích úkolů. Není zapotřebí žádný otočný stůl. Nakonec uživatel získá výsledky měření v kontrolní zprávě.

Jeden software – pro výrobce fréz i ozubených kol

Použití je dvojí. Jednak je možné měřit nově vyrobené frézy. Výsledky ukážou, jestli základní těleso a hotový produkt splňují požadavky na kvalitu. Dále je možné měřit frézy s novými vložkami ze slinutého kovu. Proto je možné najít nesprávně sestavené vložky a znovu je namontovat předtím, než se fréza vrátí do výroby ozubených kol. Díky tomu je software zajímavý jak pro výrobce fréz, tak pro výrobce ozubených kol.

Výhody jsou zřejmé. Díky parametrizaci je software vhodný pro všechny typy fréz a jelikož software používá normu DIN 3968, kontrolní protokoly vyhovují požadavkům normy.

Tím, že společnost Hexagon vyvíjela software v partnerské spolupráci se specializovaným výrobcem řezných nástrojů Ingersoll Werkzeuge, byla schopna využít pohled z první linie a vyladit funkce softwaru tak, aby splňoval přísné požadavky profesionálů v oblasti fréz a ozubených kol. „Hexagon nám nabídl řešení, které je kombinací snadného programování, vysoké přesnosti a dynamiky,“ dodává Jens Lange, specialista na optimalizaci produktů a výroby z hlediska řízení kvality ve společnosti Ingersoll.