Měření tvaru vlásenek elektromotoru

Vlásenky elektromotorů vyžadují přesnou rozměrovou kontrolu vnějšího povrchu tak, aby byl zajištěn jejich správný tvar

Vlásenky elektromotoru
Vinutí elektromotoru je tradičně vyrobeno z tenkých měděných drátů, které tvoří elektromagnetickou cívku motoru. Ve většině současných motorů elektrických vozidel je však tato cívka nahrazena vinutím z měděných vlásenek. Vlásenkové vinutí zvládá vyšší tepelnou námahu a zajišťuje těsné krytí drážky, čímž se v automobilových aplikacích zvyšuje účinnost. Automatizace procesu ohýbání je také jednodušší, což podporuje masovou výrobu. Materiál z měkkého kovu se však snadno zdeformuje, měření je tak pro oddělení kvality náročné. 

Kontrola vlásenek elektromotoru spočívá v zachycení kompletního povrchu ohnutých vlásenek. Vlásenky mají přísnou toleranci tvaru a při upínání nebo ohýbání do požadovaného tvaru se snadno deformují. A čím menší je poloměr ohybu, tím větší je deformace drátu a dopad na tloušťku izolační vrstvy.  

Vzhledem k jejich křehké povaze a volnému tvaru se vlásenky elektromotorů nejlépe kontrolují pomocí vysoce přesných bezkontaktních snímačů. Použití bezkontaktní snímací technologie předchází chybám měření a poškozením dílů způsobených silami při snímání, které by mohly během měření vlásenky deformovat. Bezkontaktní metoda měření také umožňuje vysokou propustnost vyžadovanou automobilovým průmyslem a zároveň sběr relevantních dat pro konstrukční a výrobní procesy. 

S objemem vyrobených vlásenek je dobrým přístupem k ověření vytvořit digitální model vzorové vlásenky, který se poté používá k ověření sériové výroby. Díky vysoké hustotě dat a bezkontaktnímu skenování je zpětná analýza vzorových vlásenek snadná. Výrobci statorů obvykle používají vzorovou vlásenku jako šablonu pro vyhodnocení deformace a korekci vyrobené vlásenky a také pro vyhodnocení vzdáleností mezi nožičkami vlásenky a úhlu ohybu. Souřadnicový měřicí stroj s indexovatelnou snímací hlavou a laserovým skenerem zajišťuje sběr velkého objemu dat vyžadovaného touto aplikací a poskytuje mračno bodů, které lze exportovat do CAD. Použití laserového skeneru s malým odstupem zajišťuje vhodnou šířku skenovacího řádku a dobrou adaptaci na lesklé povrchy vlásenek. Dynamika souřadnicového měřicího stroje spolu s otočnou hlavou, která automaticky otáčí senzor do požadovaného úhlu, přispívají k dalšímu zrychlení měření.   

Při sériové výrobě lze stejné měřicí řešení použít k ověření vyrobených vlásenek. Na základě naskenovaných dat se provádí srovnání nominálních hodnot digitálního vzoru a skutečných hodnot každé vyrobené vlásenky. 

Naše řešení

Prozkoumejte řešení od společnosti Hexagon pro kontrolu vlásenek elektromotorů

Vysoce přesné souřadnicové měřicí stroje

Vysoce přesné souřadnicové měřicí stroje Leitz Reference Xi umožňují měření vlásenek elektromotorů díky široké škále snímačů a snímacích hlav.

Flexibilní a přesné měření

Řada systémů GLOBAL S poskytuje různá flexibilní řešení s dobrou přesností a dynamikou, která lze přizpůsobit potřebám kontroly tvaru vlásenek.