QUINDOS Worms

QUINDOS – software k měření šnekových převodů

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
QUINDOS nabízí softwarové řešení splňující veškeré požadavky měření válcových šnekových kol, šnekových kol nebo globoidních převodů. Válcová šneková kola lze měřit při upevnění ve vodorovné i ve svislé poloze. Šneková kola válcových šnekových převodů lze vyhodnocovat podle profilu a šroubovice, házivosti, rozteče, topografie a míry přes kuličky. Je možné provádět měření u velkého množství různých dílů na paletách, neboť není vyžadován otočný stůl.

QUINDOS Cylindrical Worm
Software ke kontrole jednochodých či vícechodých šneků s pravým či levým stoupáním. Typ ZA, ZI, ZN, ZK a ZC dle normy DIN 3975. Šneky lze na souřadnicovém měřicím stroji upevňovat ve svislé či vodorovné poloze. Vyhodnocují se boky ozubení, topografie, profil v osovém řezu, stoupání, rozteč atd.
 

QUINDOS Worm Wheel pro válcová šneková kola
Software k měření šroubovice, profilu, topografie, rozteče, házivosti a tloušťky zubů šnekových kol v kombinaci s válcovými šnekovými koly typu ZA, ZI, ZN, ZK a ZC.
 

QUINDOS Globoid Worm

Software k měření jednochodých či vícechodých globoidních převodů s pravým či levým stoupáním. Generování typu „plane“ a „straight“. Vyhodnocování profilu, stoupání, rozteče, házivosti a topografie.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.