QUINDOS PowerTrain

QUINDOS – software k měření pohonných jednotek

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Měřicí software QUINDOS umožňuje kontrolu téměř veškeré speciální geometrie pohonných jednotek současné průmyslové výroby. Se správnou volbou softwaru QUINDOS snadno provedete měření a kontrolu dílů jako jsou například vačkové hřídele, API závity, šroubové kompresory nebo krokové převodovky. Žádný jiný software nenabízí tak široký rozsah řešení pro speciální měření, jako QUINDOS. Značný důraz je zde kladen na snadnost používání. Silná stránka softwaru QUINDOS spočívá v cenově efektivním měření speciální geometrie.

QUINDOS Turbine Blade / Air Foil
Software ke kontrole leteckých profilů a všech druhů turbínových lopatek. Umožňuje vyhodnocování specifických vlastností lopatek (náběžná a odtoková hrana, poloměr, osa, max. vepsaný průměr). Produkt vyžaduje řešení QUINDOS Curves.

 
QUINDOS Thread / API
Software k měření vnějších a vnitřních jednochodých či vícechodých závitů. Závity mohou být válcového či kuželového tvaru. Slouží k vyhodnocování stoupání, středního průměru, rozteče, úhel profilu atd. a zahrnuje kontrolu API závitů a měřidel.

 
QUINDOS Camshaft
Software k měření vaček a vačkových hřídelí na základě jmenovitých dat parametru „Angle over Stroke“ v souřadnicovém měřicím stroji (jiný typ dat lze konvertovat). Slouží pro všechny druhy hnaných dílů. Poskytuje výstup s grafy chyb zdvihu. Zajišťuje výpočet zdvihu, rychlosti a nepovoleného úhlu zrychlení. Produkt vyžaduje řešení QUINDOS Curves.

 
QUINDOS Complementary Cams
Software k měření a výpočtu chyb komplementarity páru vaček. Slouží k optimalizaci několika parametrů k minimalizaci chyb komplementarity. Produkt vyžaduje řešení QUINDOS Curves.

 
QUINDOS Valve Guides and Seats
Software k automatickému generování a měření všech snímacích bodů a skenovacích linií pro sedla ventilů s min. 2 vrcholovými úhly. Poskytuje speciální vyhodnocení a grafy pro ventily. Produkt vyžaduje řešení QUINDOS Curves. Tento software je určen pouze pro souřadnicové měřicí stroje s možností skenování!

 
QUINDOS Ovality of Pistons
Software ke kontrole pístů motorů s vnitřním spalováním s jednoduchou, dvojitou či trojitou ovalitou. Pro tato měření doporučujeme použít souřadnicový měřicí stroj s vysokorychlostním skenováním.

 
QUINDOS Screw Compressor
Software ke kontrole příčných či osových řezů rotorů šroubových kompresorů. Přináší porovnání aktuálních a jmenovitých hodnot profilu s výběrem nejlepší vhodné hodnoty. Poskytuje vyhodnocení stoupání, rozteče, patní a hlavové kružnice atd. Produkt vyžaduje řešení QUINDOS Curves. 

 
QUINDOS Step Gear
Software ke kontrole profilů krokových převodovek s válcovým či globoidním mechanismem. Geometrie plochy se vypočítává ze zákonitostí převodů. Vyhodnocují se odchylky ploch, šířka drážky, aktuální zákonitost převodu a kontaktní obrazec. Produkt vyžaduje řešení QUINDOS Curves.

 
QUINDOS Connecting Rod
Tato generace měřicích programů je určena k měření ojnic na základě konstrukčních dat.

 
QUINDOS Polygon
Software k měření a vyhodnocování polygonů typu P3G dle normy DIN 32711 a polygonů typu P4C dle normy DIN 32712.

 
QUINDOS Constant Velocity Joints
Tato generace měřicích programů je určena k měření homokinetických kloubů na základě konstrukčních parametrů.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.