PC-DMIS pro multisenzorové SMS

PC-DMIS Vision – nové pojetí optického měření

Dotaz Na Produkt

PC-DMIS Vision

Společnost Wilcox Associates přenesla výkon softwaru PC-DMIS do oblasti optického měření a stanovila tak dlouhodobý standard softwaru SMS založeného na systému CAD. Systém PC-DMIS Vision nyní přináší s těmito nástroji nový výkon do světa úloh programování a kontroly dílů v optických měřicích strojích.

Odborníci zabývající se optickou metrologií mají nyní k dispozici stejné možnosti, jaké měli dlouhou dobu uživatelé souřadnicových měřicích strojů se softwarem PC-DMIS. A protože je software PC-DMIS Vision součástí skupiny softwarových produktů EMS (Enterprise Metrology Solutions), získávají uživatelé přístup k široké škále dodatečných analytických a protokolových funkcí, které konkurenční balíčky nenabízejí.

V softwaru PC-DMIS Vision se programování offline stává realitou. Uživatelé mohou vyvíjet a ověřovat své kontrolní programy offline, přičemž stroj může mezitím vykonávat měřicí úlohy. Uživatelé volí geometrii a definují parametry programu klepnutím myší na model v systému CAD. Není třeba zadávat velké objemy textu a protože software PC-DMIS Vision automaticky extrahuje informace z modelu, dochází k eliminaci hlavního zdroje chyb programování.

Software PC-DMIS Vision přesně simuluje pohledy kamery i osvětlení. Při programování na libovolném stroji nebo v případě uživatelů pracujících v režimu offline zůstává zachována plná kontrola nad parametry systému (např. osvětlení a zvětšení).

Software PC-DMIS Vision má jedinečnou schopnost přesné reprodukce pohledu kamery v průběhu měření dílu. Při simulaci spuštění programu mohou programátoři přepínat mezi zobrazením CAD a pohledem virtuální kamery, jenž se skutečně mění podle průběhu měřicího programu.