Inspire: Řešení typu „vše v jednom“

Inspire all in one thumbnail

 

Inspire nabízí nástroje pro plánování, měření, analýzu a tvoření sestav u široké škály aplikací, což vytváří jednotné a komplexní softwarové řešení pro mnoho přenosných metrologických projektů. Inspire je vytvořen s ohledem na uživatelské zkušenosti a pracovní postupy a je jediným balíčkem, který podporuje velké množství přenosného metrologického hardwaru pro aplikace skenování a dotekové měření. Zahrnuje rovněž pokročilé analytické operace a sadu jednoúčelových sestav, které jsou plně k dispozici.  


Podpora CAD

Inspire podporuje import všech nativních formátů CAD, včetně CATIA, Creo, SolidWorks, NX, standardních formátů a dalších. Aktualizace a nové formáty CAD jsou součástí nejnovějších verzí Inspire.


Měření

Připojení k zařízení nebylo nikdy jednodušší. Inspire může automaticky přidávat nástroje a připojovat se k nim po počáteční konfiguraci pomocí předdefinovaných parametrů bez jakékoliv interakce uživatele. Jednoduše nastavte výchozí nástroj a vyberte, zda se chcete pokusit o připojení k nástroji při otevření projektu. 

Inspire je kompletní balíček zahrnující všechny funkce potřebné ke shromažďování jak skenovaných, tak snímaných dat. Přepínání mezi akvizičními režimy je také jednoduché, lze provést pouhým gestem nebo přepínáním režimů na přístroji.  

Všechna měření mračen bodů mají přidruženou ořezovou rovinu, kterou může uživatel v případě potřeby při měření použít. Nově nasnímaná dotyková měření používají Inspire SmartFeatures (chytré prvky) k identifikaci a vytvoření správné geometrie.


All in one solution - animation


Analýza

Všechny měřené prvky se zobrazí na grafickém Heads-Up displeji (HUD) se základními kontrolami tvarů a statistikami přizpůsobení pro zpětnou vazbu v reálném čase. Ve výchozím nastavení, a je-li to relevantní, lze kontrolu tvaru prvku a informace o jeho poloze najít na panelu kritérií prvku. Inspire upraví zobrazená kritéria podle typu geometrie a umožní plnou kontrolu přidávání různých kontrol GD&T (kót a tolerancí) a dalších informací o poloze specifických pro prvek.  


All in one solution - analysis

Vytvářejte řezy pro 2D analýzu dat z mračna bodů a CAD. Vytvořte a zdokonalte polygonovou síť pomocí jedinečných technik vyhlazení. Zbarvené sítě poskytují detailní pohled na odchylky od konstrukčního modelu CAD nebo existující sítě.


Sestavy

Inspire je vybaven speciální sadou pro vytváření sestav, která byla vytvořena speciálně pro podporu jedinečných měření prvků v Inspire. To umožňuje vytvářet prvky a analýzy před přidáním měření do sestavy. Sestava se automaticky aktualizuje při dalším měření prvků. Snadno přidáte upravitelná zobrazení obrazovky k sestavám, šablonám a dalším funkcím pro přizpůsobení.


All in one solution - reporting thumbnail

Co je Inspire?

Intuitivní a snadno použitelný software Inspire je komplexní řešení, které zjednodušuje přenosné měření, šetří čas a v konečném důsledku zvyšuje produktivitu.

Inspire: Intuitivní konstrukce

Inspire vytváří efektivní přístup k měření, analýze a vytváření sestav pro širokou škálu aplikací.

Inspire: Snímání a skenování

S Inspire můžete použít libovolné přenosné měřicí rameno nebo laserový tracker v...

Ke stažení

Kliknutím na odkaz níže si stáhnete nejnovější verzi Inspire.