Kompozit Malzemelerin Giderek Artan Kullanımı

Kompozit Üretim Yaklaşımı, son on yılda önemli oranda gelişme gösterdi

Karbon fiber kompozit malzeme üretimi bugün küresel bir endüstri haline gelmiş ve 2016 yılı itibariyle dünya genelinde 13,23 milyar ABD Doları ciroya ulaşmış durumdadır. Bu rakam, son on yılda ciddi bir artış göstermekle birlikte önümüzdeki yıllarda da artışını sürdürecektir.

CFRP malzemelere dünya çapında duyulan talep 2010 yılından bu yana yılda yüzde 11,98 artış göstererek 2017 yılında tüm dünyada 112.000 tonu aşan bir talep seviyesine ulaşmıştır.

Bu büyümenin, önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 10 ila 13'lük bir oranda seyretmesi öngörülüyor.

Referans: Michael Sauer, Michael Kühnel, Dr Elmar Witten (2018) Composite Market Report 2018. AVK/CCeV.


Kompozit Malzemenin Büyümesindeki Etkenler

Kompozit parça üretimi ve kullanımındaki mevcut büyüme seviyesine ivme kazandıran iki anahtar sektör; otomotiv ve uzay-havacılıktır. Bu alanlarda kompozitler, araçların/bileşenlerin ağırlığının azaltılması yoluyla yakıt tüketimini ve karbondioksit salınımını düşürmede rol oynamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda, kompozitlerin sunduğu daha yüksek dayanım/ağırlık oranları, daha iyi korozyon direnci, artırılmış tasarım esnekliği ve daha kolay işlenebilirlik sayesinde CFRP malzemeler için geniş bir yelpazede yeni yüksek hacimli uygulamalar ortaya çıkmaktadır.

Referans: Shama Rao N., Simha T.G.A., Rao K.P. ve Ravi Kumar G.V.V. (2018) Carbon Composites are Becoming Competitive and Cost Effective. Bengaluru, Hindistan: Infosys


Our solutions

Explore Hexagon’s solutions for composite material inspection