Systemintegrering

De flesta kunder som beställer ett kundanpassat system har som mål att helt automatisera en produktionsprocess från början till slut.

Kontakta oss

pallet_cellSpecial Systems Group (SSG) inom Hexagon är ett specialteam som ägnar sig åt design, systemintegrering och projektledning för helt och delvis kundanpassad integrering av koordinatmätprodukter i annan tillverkningsteknik. Den ökning av produktiviteten som CMM-tekniken ger kan bli ännu större genom integrering i en tillverkningscell eller i andra system, som är konstruerade för att arbeta ihop.

Vi erbjuder heltäckande startklara specialsystem, för allt från design till anskaffning, projektledning och detaljprogrammering. Vi gör integreringar som är helt kundanpassade eller använder lagerförda komponenter och design för en delvis kundanpassad lösning.

PMM-C CMM

De olika integreringarna omfattar:

  • Manuella detaljtransporter för placering av detaljer
  • Automatiserad detaljladdning och tömning av system 
  • Klimatstyrda utrymmen med automatiska dörrar
  • Specialiserad probedesign
  • CMM med integrerat dragskåp
  • Integrering av dragskåp med en CMM för kontroll av farliga komponenter
  • Ljusridåer/säkerhetsavstängning
  • Kundanpassade fixturer för laddning/placering av detaljer
  • Kundanpassat operatörsgränssnitt
  • Programvara för kommunikation mellan enheter


De flesta kunder som beställer ett kundanpassat system har som mål att helt automatisera en produktionsprocess från början till slut. Hexagon är integreringspartner med Agie Charmilles som erbjuder heltäckande integrering i celler och kombinationer av EDM, fräsning, bearbetning, rengöring och lagring av detaljer som utförs av ett robotsystem. I det här fallet fungerar CMM både som en enhet för inställning av verktyg som kommunicerar instruktioner till maskinverktygen och som ett kvalitetskontrolldon som kontrollerar detaljer i olika stadier av tillverkningen. Dessa automatiserade celler erbjuder komplett operatörsfri tillverkning och är ett utmärkt exempel på värdet som ett SSG-projekt kan tillföra din verksamhet.

gfac_cellVi levererar till verksamheter inom många områden, inklusive fordons- och flygindustrin, gruvindustrin, tung utrustning, medicinsk industri, energibranschen och specialverktyg.

Vi har produkter som är idealiska för integrering och som har används i många framgångsrika integreringsprojekt, som serierna Global, ONE och Reference med koordinatmätmaskiner av portaltyp, koordinatmätmaskinerna PMM-C och PMM-F med ultrahög noggrannhet och våra serier med traverser och horisontella armar, särskilt traversen Delta och den horisontella serien Bravo.