Formmätning av hårnålar för elektriska motorer

Härvor för elektriska motorer kräver noggrann mätinspektion av den externa ytan för att garantera rätt form

En elektrisk motorhärva
Lindningar av elektriska motorer är vanligtvis gjorda av tunna koppartrådar som formar motorns elektromagnetiska spole. Men i de flesta elektriska fordonsmotorer har denna spole ersatts med kopparhärvor. Statorlindningsdesignen kan hantera högre värmebelastning och ger en tät täckning av spår som garanterar högre effektivitet i fordonstillämpningar. Automatisering av böjningsprocessen är också enklare, och stöder massproduktion. Det mjuka metallmaterialet deformeras emellertid lätt, vilket gör mätningen svår för kvalitetsavdelningen. 

Inspektion av härvor för elektriska motorer involverar att fånga kompletta ytdata för de böjda delarna. Härvorna har en liten formtolerans och deformeras enkelt när de kläms eller böjs till rätt form. Och ju mindre böjningsradien är, desto större blir deformationen av tråden och påverkan på isoleringslagrets tjocklek.  

Med tanke på deras sköra egenskaper och friformsstruktur inspekteras härvor för elektriska motorer bäst med kontaktlösa sensorer med hög noggrannhet. Med teknik för kontaktlösa sensorer förhindras mätfel och att delar skadas på grund av probkrafter som kan deformera härvan under mätningen. Den kontaktlösa mätmetoden stöder också det höga genomflödet som krävs av fordonsindustrin vid insamling av relevanta data för design- och tillverkningsprocesser. 

Med tanke på i vilken volym hårnålar produceras är en bra verifieringsmetod att skapa en digital huvudnål som används senare för att verifiera serieproduktion. Hög datadensitet och kontaktlös scanning gör det enkelt att återskapa masterhärvorna. Statortillverkare använder vanligtvis en master som mall för att utvärdera deformationen och återgången för en tillverkad härva, samt avståndet mellan härvbenen och böjningsvinklarna. En koordinatmätmaskin med indexerbart huvud och en laserscanner ger den omfattande insamling som krävs av denna tillämpning, och tillhandahåller punktmolndata som kan exporteras till CAD. Med hjälp av en laserscanner med litet arbetsavstånd garanterar en lämplig längd av scanningslinjen och bra anpassning till de glansiga ytorna på härvorna för elektriska motorer. Dynamiken i koordinatmätmaskinen, tillsammans med det indexerbara huvudet som automatiskt roterar sensorn till önskad vinkel, vilket bidrar till ytterligare ökat genomflöde.   

Under serieproduktion kan samma mätlösning användas för att verifiera de producerade härvorna. En nominell till faktisk jämförelse mellan varje producerad härva och den digitala mastern utförs baserat på scannade data. 

Våra lösningar

Utforska Hexagons lösningar för inspektion av statorhärvor för elektriska motorer

Koordinatmätmaskiner med hög noggrannhet

Leitz Reference Xi koordinatmätmaskiner med hög noggrannhet (CMM) stöder härvmätning för elektriska motorer med många olika sensorer och probhuvuden.

Flexibel och noggrann mätning

I GLOBAL S-sortimentet finns en mängd olika flexibla CMM-lösningar med bra exakthet och maskindynamik som kan skräddarsys enligt behoven av härvforminspektion.