Super CatEye Reflector

Reflektorn med ultravid vinkel

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.

Super CatEye Reflector är en reflektor för lasertracker-system med en ultravid laser-acceptansvinkel, utformad för att leverera produktivitetsförbättring utan stora investeringskostnader. Detta innovativa förhållningssätt till design av lasertracker-reflektorer representerar ett realistiskt alternativ till investeringar i dyr kringutrustning för att tillgodose behoven vid mätapplikationer som täcker en stor fysisk yta. Samtidigt erbjuder det en möjlighet att effektivisera arbetsflödet vid mätningar genom att det krävs mindre manuell hantering av reflektorer i nästen och vid flytt av trackerstation.

Med denna unika egenskap kan användare av lasertracker-system minimera tidskrävande platsbyten och manuell interaktion med deras reflektorer. De undviker även den dyra alternativa lösningen att installera flera trackers eller reflektorer, eller aktiva reflektorer som kräver komplex kringutrustning som separat elförsörjning, motorer och kodomvandlare.

 • Funktioner och fördelar

  Ultrabrett synfält
  En laser-acceptansvinkel på ±75 grader från vertikalen runt ett 360-grader synfält innebär att lasertrackern enkelt kan rikta in sig mot reflektorn från flertalet olika positioner, vilket minimerar behovet av platsbyten och reflektorjusteringar.

  Mätningsområde
  Ett stort mätområde på upp till 18 meter från lasertracker-stationen ger ytterligare möjligheter för ökad produktivitet genom att minimera onödiga justeringar av reflektorns placering.

  PowerLock
  Denna optiska teknik som endast finns hos lasertrackers från Hexagon Manufacturing Intelligence detekterar, igenkänner och ansluter automatiskt till en reflektor, även om reflektorn är i rörelse.

  En enda källa
  Den schweiziska kvaliteten hos våra lasertracker-system förs över till våra tillbehör för lasertrackers – förstklassig design och produktion garanteras.

 • Hämtningar

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.