PolyWorks®

Polyworks är en programvarulösning för avancerad punktmolnsinspektion och tillämpningar inom omvänd konstruktion.

Flerfärgad grafik som visar digital anslutning för 3D-datahantering, produktion och tillverkning

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
Oavsett om ni gjuter, fräser, formar eller märker kan ni lita på att PolyWorks erbjuder en komplett lösning för er process. PolyWorks-programsviten finns som ett fullständigt paket eller – med avseende på de två huvudtillämpningarna – som ett paket för inspektion av punktmoln eller omvänd konstruktion.

PolyWorks®, utvecklat av InnovMetric Software Inc i Canada, är en tredjepartslösning för avancerad inspektion av punktmoln och tillämpningar av omvänd konstruktion.

 • Funktioner och fördelar
  Med PolyWorks/InspectorTM (för punktmolnsinspektion) kan ni:
  • Använda punktmoln med hög densitet av digitaliserade prototypdelar och utrustning för att snabbt identifiera deformationer och åtgärda problem i de tidigare skedena av tillverkningsprocessen
  • Godkänna er tillverkningsprocess genom att fullständigt inspektera produkterna som monterats först
  • Övervaka produktionscykeln genom att automatiskt mäta slitaget på verktyg och upptäcka eventuell snabb försämring av produktkvaliteten
  • Verifiera överensstämmelsen för slutgiltigt tillverkade eller monterade produkter via en exempelkontrollinspektion med automatiserade tekniker

  Med PolyWorks/ModelerTM (för omvänd konstruktion) kan ni:

  ≡ Generera tillverkningsbara klass A-polygonmodeller

  • Transformera justerade punktmoln till mycket precisa polygonmodeller med PolyWorks unika toleransbaserade anpassningsbara meshteknik
  • Rekonstruera perfekta polygonegenskaper från bristfälligt digitaliserade geometrier
  • Tillämpa alla typiska CAD-åtgärder direkt på polygonmodeller och förbereda modellerna för en stor mängd tillverkningstillämpningar som malning, snabb prototypframställning, baklängeskonstruktion, CFD och FEA, digital granskning och så vidare

  ≡ Skapa smidiga och logiska NURBS-ytor som enkelt går att redigera i CAD-programvara

  • Använda verktyg för automatisk egenskapsspårning för att snabbt skapa kurvnätverk. Kurvor kan även extraheras interaktivt med ett musklick
  • Begränsa den automatiska ytprocessen till fördefinierade kurvor för att skapa mer logiska kurvnätverk
  • Kontrollera styvheten i de inpassade NURBS-ytorna och imitera ett metallplåtsmaterial för att få superjämna ytor utan krusningar
  • Optimera era efterföljande insatser i efterföljande CAD-applikation genom att minimera antalet kontrollpunkter och korrigeringar, vilket gör korrigeringarna jämnare, och skapa enkelt perfekta kurvor
 • Relaterad information

Nedladdning av programvara

Besök vår dedikerade programvaruportal för att få tillgång till supportdokument och ladda ned vår senaste programvara.