PolyWorks®

Významné softwarové řešení pro špičkové aplikace kontroly mraků bodů a reverzního inženýrství.

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Při vytváření odlitků, frézování, vytváření forem či ražení se můžete spolehnout na software PolyWorks, jenž vám zajistí kompletní řešení zpracovávaných procesů. Softwarová sada PolyWorks je k dispozici jako kompletní balík nebo (s ohledem na dvě hlavní aplikace) jako balík ke kontrole mraku bodů či k reverznímu inženýrství.

Software PolyWorks® vyvinutý společností InnovMetric Software Inc, Canada je významné softwarové řešení pro špičkové aplikace kontroly mraků bodů a reverzního inženýrství.
 • Vlastnosti a výhody

  Software PolyWorks/Inspector™ (pro kontrolu mraků bodů) umožňuje:

  • využívání mraků s vysokou hustotou bodů digitalizovaných prototypů a sestav k rychlému zjištění deformací a vyřešení problémů v rané fázi výrobního procesu,
  • schvalování výrobních procesů kompletní kontrolou prvních sestavených výrobků,
  • monitorování výrobního cyklu automatickým měřením opotřebení nástrojů a rychlým zjištěním jakéhokoli náhlého zhoršení kvality výrobků,
  • ověřování shody konečných vyrobených a sestavených výrobků prostřednictvím kontrol vzorků s využitím automatizovaných technik.

  Software PolyWorks/Modeler™ (pro reverzní inženýrství) umožňuje:

  ≡ Generování zhotovitelných polygonálních modelů třídy A

  • transformaci vyrovnaných mraků bodů na vysoce přesné polygonální modely použitím jedinečné adaptivní technologie tvorby mraků PolyWorks založené na tolerancích,
  • rekonstrukci dokonalých polygonálních prvků z nedokonale digitalizované geometrie,
  • aplikaci všech obvyklých operací CAD přímo do polygonálních modelů a příprava těchto modelů pro širokou škálu výrobních aplikací (frézování, rychlá výroba prototypů, reverzní inženýrství, kontrola, CFD a FEA, digitální revize atd.).

  ≡ Vytváření pravidelných a logických NURBS ploch, jež lze snadno upravovat v softwaru CAD

  • používání automatických nástrojů sledování prvků k rychlému vytváření sítí křivek, křivky lze také extrahovat interaktivně jen jediným klepnutím myší,
  • vynucení automatického procesu vyrovnávání u předdefinovaných křivek k vytvoření logičtějších sítí křivek,
  • sledování pevnosti aplikovaných NURBS ploch a napodobování plechových materiálů k získání mimořádně hladkých ploch bez zvlnění,
  • optimalizaci následného úsilí při příjmu dat aplikace CAD prostřednictvím minimalizace počtu kontrolních bodů a oprav ke zvýšení hladké aplikace oprav a k snadnému vytváření dokonalých křivek prvků.
 • Související údaje

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.