PC-DMIS NC

PC-DMIS NC – mätprogramvara för CNC-maskiner

PC DMIS NC

Minska spill och omarbetningar

PC-DMIS NC-programvaruprodukter är avancerade mätsystem för CNC-maskiner. De förenklar arbetet med att skriva inspektionsrutiner för NC-maskiner, utan att kompromissa med de sofistikerade programmerings-, mät-, utvärderings- och rapporteringsverktygen hos basprodukten.

PC-DMIS NC-produkterna ger dig verktygen du behöver för minskat spill genom selektiv mätning av undergrupper av funktioner under inställning och periodisk mätning under produktion. De kan övervaka CNC-prestanda och upptäcka fel som är förknippade med programmeringsfel, bristfälliga inställningar och kraftigt verktygsslitage. De ger dig också den information du behöver för att utvärdera hur dina maskiner presterar över tid. Med sina inbyggda analysfunktioner kan PC-DMIS NC-produkter snabbt upptäcka problem hos en viss funktion och omedelbart varna användaren.

Den tid som läggs på inställning av jobb och inriktning av detaljer och fixturer tillför inget värde åt tillverkningsprocessen. Med PC-DMIS NC-produkterna kan du snabbt och enkelt utföra dessa uppgifter. De förenklar inställnings- och inriktningsarbetet och minskar behovet av manuell inspektion.

Eftersom PC-DMIS NC-programvaruprodukter är en del av Enterprise Metrology Solutions (EMS)-systemet ger de dig tillgång till programvara som DataPage+, vårt SPC-paket som gör att du statistiskt kan övervaka utrustningens prestanda. I den dagliga verksamheten kan du stöta på alla möjliga typer av problem relaterade till användning av CNC. PC-DMIS NC-produkter i kombination med EMS ger dig tillgång till ett programvarusystem som kan hantera utmaningar så att tillverkningen av detaljer kan fortsätta som vanligt. Mätning av extremt stora delar, kvalificering av rågjutningar och beräkning av ytterst komplexa eller till och med omöjliga inpassningar omvandlas till enkla programmeringsuppgifter.