PC-DMIS 2018 R1

Vi introducerar den senaste versionen av PC-DMIS

Kontakta oss

PC-DMIS 2018 R1

PC-DMIS 2018 R1 kompletterar dina dimensionsmätverktyg med de funktioner som är mest efterfrågade i användarnas feedbackcentrum, däribland funktionen för grafisk punktmanipulation samt Autoelement-funktionen ” till punkter”. Denna version introducerar även en sömlös integrering med programvaran Q-DAS för statistisk processtyrning (SPC), som är branschstandard, där de viktigaste processparametrarna med kvalitetspåverkan lätt kan identifieras och spåras.

PC-DMIS 2018 R1 fokuserar på skapande av mätrutiner och fortsätter att optimera nyckelelementen i detta arbetsflöde. Här ingår visuell tillgång framifrån och centralt till de viktigaste mätstrategiparametrarna med den nya widget-tekniken för snabbinställning.

PC-DMIS har varit först med många revolutionerande tekniska innovationer:

 • Användning av CAD-modeller vid inspektioner
 • Direkt koppling mellan CAD-system och mätprogramvara genom CAD-gränssnittet (DCI).
 • Implementering av hela set med mätrutiner för tunnplåt som är anpassade till fordonsindustrin
 • Digital simulering av mätningen i en virtuell CMM-miljö.
 • Enkel referenssättning av delar med komplexa konturer med hjälp av nyskapande teknik för iterativ uppriktning

PC-DMIS är standardutrustning på alla mätenheter från Hexagon Manufacturing Intelligence, och finns även som paket för många andra tillverkares enheter så att även användare som inte har valt enheter från Hexagon kan utnyttja PC-DMIS-tekniken.

PC-DMIS med de tre grundläggande konfigurationerna Pro, CAD och CAD++, kan specialanpassas med hjälp av modulerna som finns som tillval. Den finns även som offline-version för virtuell programmering.

 • Funktioner Och Fördelar

  Ny funktion i Autoelement – Till punkter

  Nu kan du enkelt omvandla Autoelement till punkter eller snabbt använda de uppmätta mätpunkterna till nya konstruktioner och dimensioner, med stöd för Autoelementen plan, cirkel och cylinder. När du väljer ikonen Växla till punkter i Autoelement-verktygsfältet skapas det önskade elementet som enskilda vektorpunkter med de associerade formkonstruktionerna. Därefter tillämpas dekompensationsalgoritmen för bästanpassning för att återskapa den ursprungliga formen som ett nytt konstruerat element.

  Ny Snabbelement-inläsning för flera cirklar och cylindrar

  Snabbelement-mätningen är snabbare än någonsin när du skapar flera cirklar och cylindrar på det nya sättet med ett enda klick. För att skapa flera element med rund form, cirklar eller cylindrar i samma storlek (till exempel ett bulthålsmönster), väljer du först en eller flera ytor. Håll sedan skifttangenten nedtryckt medan du för muspekaren över ett element. Då markeras alla element som har samma diameter på de valda ytorna. När alla elementen är markerade klickar du på elementet för att skapa de markerade rundformiga elementen.

  INSPECT-förbättringar

  CAD- och LIVE-vyerna från PC-DMIS ingår nu i INSPECT. Skapa spellistor som inkluderar en eller flera rutiner som ska utföras ett specificerat antal gånger och som matchar dina produktionsprocesser. Markera favoriter för att placera rutiner som används ofta direkt på Start-displayen, intill de senast använda. Denna funktion kan användas med PC-DMIS eller QUINDOS och har sömlös integration med HxGN SMART Quality.

  Förbättrat flush och spel-arbetsflöde vid inspektion av punktmängd

  Du kan nu använda fliken för skapande av flera Laserautoelement vid flush och spel-elementextrahering. Med detta förbättrade arbetsflöde går det ännu snabbare att extrahera flera flush och spel-Autoelement från en existerande punktobjektmängd. Du behöver bara välja startpunkt, markera rutan Create Multiple Features, välja önskade CAD-kurvlinjer och sedan avsluta genom att justera slutpunkten och elementfördelningen.

  Ny snabbinställningsstyrning för Snabbelement och GD&T-urval

  Den nya snabbinställningsstyrningen förser Snabbelement och GD&T-urval med flexibla mätstrategier. För att aktivera snabbinställningen behöver du bara trycka ned skifttangenten som vanligt, hålla muspekaren över ett element och sedan dubbelklicka på elementet på CAD-modellen. GD&T-urval kan aktiveras antingen genom att dubbelklicka på en GD&T-kommentarer eller genom att trycka ned skifttangenten och dubbelklicka på en GD&T-kommentar på CAD-modellen. När du använder snabbinställningar för att göra ändringar i elementet gör PC-DMIS samma ändringar i Redigeringsfönster-kommandot.

 • Tekniska Data

  Rekommenderade systemkrav

  Operativsystem

  PC-DMIS 2018 R1 kan köras under 64-bitars Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 och Windows Vista. Inga andra operativsystem stöds.

  • Om du använder drivrutiner från tredje part ska du kontakta din lokala representant för Hexagon Manufacturing Intelligence och kontrollera att operativsystemet är kompatibelt.
  • PC-DMIS kan köras i en virtuell maskin (VM) bara om den stöder OpenGL 3 eller högre.
  • PC-DMIS Vision-maskiner stöder inte 64-bitars Windows 8. Maskinvarukomponenten Matrox Framegrabber för PC-DMIS stöder inte operativsystem med 64 bitar.

  Microsoft .NET Framework

  Microsoft .NET Framework 4.6.1 för Windows. Om du inte har Microsoft .NET Framework 4.6.1. kommer PC-DMIS-installeraren att installera det åt dig.

  RAM

  Minst 4 GB RAM

  • CAD-datafilens storlek och det multipliceringsvärde för tessellation som används påverkar hur mycket minne som krävs. De påverkar hur stort antal tessellerade fasetter som krävs för att visa modellen. Ju lägre multipliceringsvärdet för tessallationen är desto mer minne krävs för fasetterna. För stora CAD-modeller kan detta orsaka ett "Out Of Memory"-fel. Om ett sådant fel uppstår hamnar den aktuella sessionen med PC-DMIS i ett instabilt läge och bör avslutas.
  • Standardmultipliceringsvärdet för tessellationen är 1,0. När multipliceringsvärdet för tessellationen ställs in på 0,1 krävs 10 till 20 procent större minne jämfört med standardvärdet på 1,0. Om tessellationens multipliceringsvärde minskas till 0,01 krävs 50 till 65 procent större minne.

  1 GB video-RAM

  Processor

  Minst 2 GHz processor med dubbla kärnor

  Grafik

  • För stationära datorer: NVIDIA Quadro K620 grafikkort
  • För bärbara datorer: NVIDIA Quadro K1100M grafikkort
  • För bärbara datorer som kör PC-DMIS med en RS4-lasersensor: NVIDIA Quadro M3000M grafikkort med 4 GB minne

  Drivrutinen för grafiken måste stödja OpenGL 3.0 eller högre. Om inte drivrutinen stöder OpenGL 3.0, eller om drivrutinen för grafiken är äldre än tre år, visas ett varningsmeddelande på startsidan för PC-DMIS.

  Hårddisk

  2 GB ledigt utrymme på hårddisken och ett tilldelat virtuellt minne som är åtta gånger så stort som den största använda CAD-filen
  SSD-enhet, HDD 10K, eller två diskar med RAID 0 (hårddiskenhet med extra hög prestanda)

  Skärm

  Skärmupplösning på 1 280 x 1 024 eller högre

  Anslutningar

  • Två Ethernet-portar. Detta kan krävas för särskilda installationer med hänsyn till behoven på plats, inklusive men inte begränsat till CMM-system som kräver en port för kommunikation med styrenhet och en annan för kommunikation med intranet/internet.
  • Två USB-portar
  • DVD-enhet
  • HASP-nyckel (ett fysiskt lås för USB-port) eller en programvarulicens

  Observera: En HASP-nyckel fungerar inte för allmän datalagring och därför kan inte en HASP-nyckel användas för att lagra (ladda ned) godtycklig data från en dator. Det går inte heller att använda en HASP-nyckel för att överföra (ladda upp) godtycklig data till en dator. Endast programvara från Hexagon Manufacturing Intelligence kan läsa eller skriva till och från en HASP-nyckel; annan programvara kan inte användas för detta ändamål. Av denna anledning kan inte en HASP-nyckel användas för att ladda upp och ladda ned data till och från en dator.

  Webbläsare

  Internet Explorer version 10 eller senare

  Antivirusprogram

  Hexagon Manufacturing Intelligence använde antivirusprogrammet Sophos för att testa PC-DMIS 2018 R1. Om ett annat antivirusprogram används måste detta kvitteras av användaren.

  Lösningar för CMM-modeller med RS-232

  Om du installerar PC-DMIS 2018 R1 på en ny eller befintlig dator, men har en äldre CMM-modell som använder kommunikation med RS-232, behöver du installera någon av dessa lösningar på din dator:

  • En extern seriell USB-adapterkabel för RS-232 och en drivrutin för USB-adapterkabeln
  • Ett internt seriellt adapterkort med seriella portar