PC-DMIS 2016

Vi introducerar den senaste versionen av PC-DMIS

Kontakta oss

PC-DMIS 2016

PC-DMIS 2016 är den senaste versionen av det världsledande programvarupaketet för dimensionsmätning med koordinatmätmaskiner (CMM) från Hexagon Manufacturing Intelligence.

Upplev förbättringar i ditt dagliga arbete med PC-DMIS 2016, med snabbare mätrutinsgenerering och bättre mätstrategialgoritmer för att maximera tillförlitligheten i resultaten.

”Varje förbättring ger maximal hastighet i dina dagliga uppgifter, med komprimerade arbetsflöden och smart automatisering som ökar tillförlitligheten i slutresultatet. PC-DMIS 2016 säkerställer ökad produktivitet inom dina mätuppgifter och maximal tillförlitlighet för dina datastyrda tillverkningsprocesser.

PC-DMIS är världens mest använda mätprogramvara och finns installerad på över 60 000 enheter runt om i hela världen. De imponerande funktionerna gör att användaren kan mäta allt från enkla prismatiska delar till komplexa komponenter inom rymd- och fordonsteknik.

PC-DMIS har varit först med många revolutionerande tekniska innovationer:

 • Användning av CAD-modeller vid inspektioner.
 • Direkt koppling mellan CAD-system och mätprogramvara genom CAD-gränssnittet (DCI).
 • Implementering av hela set med mätrutiner för tunnplåt som är anpassade till fordonsindustrin.
 • Digital simulering av mätningen i en virtuell CMM-miljö.
 • Enkel referenssättning av delar med komplexa konturer med hjälp av nyskapande teknik för iterativ uppriktning.


PC-DMIS är standardutrustning på alla mätenheter från Hexagon Manufacturing Intelligence, och finns även som paket för många andra tillverkares enheter så att även användare som inte har valt enheter från Hexagon kan utnyttja PC-DMIS-tekniken.

PC-DMIS med de tre grundläggande konfigurationerna Pro, CAD och CAD++, kan specialanpassas med hjälp av modulerna som finns som tillval. Den finns även som offline-version för virtuell programmering.

 • Funktioner Och Fördelar

  Smart CAD, smartare grafik
  CAD-modellerna med inbäddad geometrisk dimensionering och tolerans (GD&T) finns här idag och PC-DMIS hjälper dig att maximalt använda den inbyggda intelligensen.

  Point-moln med nya trick
  Få ut mer av dina point-moln med dina tvärgående kommentarsverktyg och snabbare åtkomst till flera färgkartor.

  Håll dig i framkant
  Spara upp till 80 % av den normala tiden för programmering genom att skapa dina egna CAD-kurvor för snabb mätning. Med det här nya arbetsflödet för att uppnå maximal hastighet när kurvorna inte redan finns sparar in tid för CAD-designern.

  Egenskaper som mäts på ditt sätt
  Vissa dagar behöver du lite mer frihet och flexibilitet. Det egenskapsbaserade mätalternativet och Mini Routine-körning hjälper dig att göra saker på ditt sätt.

  Strategijustering
  Genom att förbereda dig med flera strategier kan du snabbare göra mätplaneringar, samtidigt som en ny, självcentrerande strategi för analoga sensorer för dig rakt på den springande punkten.

  Förbättrad sensoracceptans
  Vi uppgraderar ständigt våra verktyg för teknik med vitt ljus, så PC-DMIS 2016 bidrar till att fininställa ljusparametrar och ger dig fler mätalternativ för att få ut maximalt av din kromsensor med vitt ljus.

  Bästa passform för nya banor
  Enkla pilar visar tydligt vägen för att effektivisera inspektionsplaneringen, samtidigt som nyinstallerade algoritmer säkerställer komplett tillförlitlighet inom överensstämmelse och precision.

  Interface med ny stil
  PC-DMIS 2016 har ett nytt utseende för en enklare och smidigare användarupplevelse.

 • Tekniska Data

  Rekommenderade systemkrav

  PC-DMIS 2016 fungerar med:

  • 32-bit och 64-bit Windows 10
  • 32-bit och 64-bit Windows 8,1 och 8
  • 32-bit och 64-bit Windows 7
  • 32-bit och 64-bit Vista

  Inga andra operativsystem stöds.

  VIKTIGT:

  • Vid användning av drivenheter från tredje part ska du kontakta din försäljare på Hexagon och kontrollera att operativsystemet är kompatibelt.
  • Det finns inget stöd för att köra PC-DMIS i en virtuell maskin (VM).

  Kommentar:

  • Maskinerna PC-DMIS Vision stöder inte 32-bit och 64-bit Windows 8
  • Maskinvarukomponenten Matrox Framegrabber för PC-DMIS stöder inte operativsystem med 64 bitar.

  Fördelar med 64-bit:

  • Kunder med x64-bit versionen av CAD-paketen behöver 64-bit versionen av PC-DMIS för att ansluta till paketen med direktgränssnitt för CAD (DCI).
  • 64-bit versionen av PC-DMIS kan använda hela det fysiska minne som är tillgängligt på datorn. 32-bit versionen av PC-DMIS kan endast använda de första 2 GB. Därför bör kunder med stora CAD- eller mätningsrutiner använda x64-bit versionen.

  .NET Framework

  • Microsoft .NET 4.5 för Windows 10 och Windows 8
  • Microsoft .NET 4.0 för Windows 7

  RAM

  • RAM-minne på 4 GB eller mer (4 GB är största möjliga minne med ett operativsystem på 32-bit).
   • CAD-datafilens storlek och det multipliceringsvärde för tessellation som används påverkar hur mycket minne som krävs. De påverkar hur stort antal tessellerade fasetter som krävs för att visa modellen. Ju lägre multipliceringsvärdet för tessallationen är desto större minne krävs för fasetterna. För stora CAD-modeller kan detta orsaka ett Out Of Memory-fel. Om ett sådant fel uppstår hamnar den aktuella sessionen med PC-DMIS i ett instabilt läge och bör avslutas.
   • Standardmultipliceringsvärdet för tessellationen är 1,0. När multipliceringsvärdet för tessellationen ställs in på 0,1 krävs 10 till 20 procent större minne jämfört med standardvärdet på 1,0. Om tessellationens multipliceringsvärde minskas till 0,01 krävs 50 till 65 procent större minne.
  • 1 GB video-RAM

  Processor

  • Duo Core-processor med 2 GHZ eller högre

  Grafik

  • För stationära datorer: Nvidia Quadro K620 grafikkort
  • För bärbara datorer: Nvidia Quadro K1100M grafikkort
  • Drivrutinen för grafiken måste stödja OpenGL 3.0 eller högre. Om inte drivrutinen stöder OpenGL 3.0 eller om drivrutinen för grafiken är äldre än ett år visas ett varningsmeddelande på startsidan för PC-DMIS.

  Hårddisk

  • 2 GB ledigt utrymme på hårddisken och ett tilldelat virtuellt minne som är 8 gånger så stort som den största använda CAD-filen.
  • SSD-enhet, HDD 10K, eller två diskar med RAID 0 (hårddiskenhet med extra hög prestanda)

  Skärm

  • Skärmupplösning på 1 280 x 1 024 eller högre

  Anslutningar

  • 2 Ethernet-portar (Detta kan krävas för särskilda installationer med hänsyn till behoven på plats, inklusive men inte begränsat till CMM-system som kräver en port för kommunikation med styrenhet och en annan för kommunikation med intranet/internet.)
  • 2 USB-portar
  • DVD-enhet
  • HASP-nyckel (ett fysiskt lås för USB-port) eller en programvarulicens
   • En HASP-nyckel fungerar inte för allmän datalagring och därför kan inte en HASP-nyckel användas för att lagra (ladda ned) godtycklig data från en dator. Det går inte heller att använda en HASP-nyckel för att överföra (ladda upp) godtycklig data till en dator. Dessutom kan endast programvara från Hexagon Manufacturing Intelligence kan läsa eller skriva till och från en HASP-nyckel; annan programvara kan inte användas för detta ändamål. Av denna anledning kan inte en HASP-nyckel användas för att ladda upp och ladda ned data till och från en dator.

  Webbläsare

  • Internet Explorer version 9 eller senare

  Antivirusprogram
  Antivirusverktyg från Sophos användes när PC-DMIS testades. Om ett annat antivirusprogram används måste detta kvitteras av användaren.
  http://sophos.com/products/enterprise/endpoint/security-and-control/

  Lösningar för CMM-modeller med RS-232
  Om du installerar PC-DMIS på en ny eller befintlig dator men har en äldre CMM-modell som använder kommunikation med RS-232 behöver du installera en av dessa lösningar på din dator:

  • En extern seriell USB-adapterkabel för RS-232 och en drivrutin för USB-adapterkabeln
  • Ett internt seriellt adapterkort med seriella portar
 • Applikationer

  Case Study: Ford - Cologne-Merkenich
  Hämtningar

  Case Study Rhode & Schwarz - Teisnach
  Hämtningar

  Case Study: MGS - Ireland
  Hämtningar

  Case Study - Brompton Bicycle - London
  Hämtningar