Line Walks

Hexagons lösningar för linjeinspektioner hjälper tillverkningsoperatörer att digitalt observera, registrera och utvärdera driftsprestanda i tillverkningsmiljöer.

Ready to get started?

Talk to an expert and discover what Hexagon can do for your organization.

Produktionslinjeinspektion är ett effektivt sätt för ett team att få inblick i produktionsarbetsflödets effektivitet, eliminera avfall och upptäcka nya förbättringsmöjligheter.

Hexagons lösningar för linjeinspektioner fokuserar på att göra det enkelt för operatörer att fånga upp sådana insikter och öka precisionen och tajmingen i den reguljära verksamheten, inspektioner och revisioner. Genom att utföra dessa tillämpningar digitalt med en smartphone eller surfplatta, i motsats till traditionella pappersbaserade processer, kan tillverkarna bättre utnyttja den viktigaste informationen och insikterna.
 
Line Walks gör det möjligt för operatörer på fabriksgolvet att arbeta mer proaktivt med tillgångars tillförlitlighet. Genom att tillämpa datalogik gör de digitala processflödena det möjligt för användaren att identifiera potentiella problem och initiera korrigerande åtgärder för att undvika kostsamma driftstopp. Informationen som samlas in är omedelbart tillgänglig för rapportering i hela anläggningen.

 

Identifiera potentiella problem som ofta är okända för lösningar inom industriautomatisering

Att bara digitalisera pappersbaserade inspektioner eller revisioner ger inget betydande mervärde. Det verkliga värdet uppstår när digitalt insamlade data används för att generera insikter uppströms och nedströms. Line Walks bidrar till att öka ansvarstagande och noggrannhet för operatörerna samtidigt som det ger värdefulla insikter till anläggningens ledning, vilket hjälper övervakningen och ökar tillgångarnas tillförlitlighet och säkerhet. Insamlade data kan också användas för att utlösa nya arbetsflöden. Om till exempel en specifik avläsning ligger utanför den angivna toleransen, utlöses varningar automatiskt och berörd avdelning informeras om korrigerande åtgärder. 


Märkning av stilleståndstid

Hexagons lösningar för märkning av stilleståndstid för in mänskliga upplevelser i den digitala världen, vilket ger operatörsinsikter i din digitala tvilling

Quality Control Checklist

With Hexagon's app for quality control, you can maintain digital records throughout the inspection process using a tablet or smartphone.