Leitz Infinity

Leitz Infinity – den mest exakta koordinatmätmaskinen i sin klass

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
Högsta precision och tillförlitlighet – Leitz Infinity är den mest exakta 3D-koordinatmätmaskinen (CMM) i sin klass och möjliggör kombinationen av optiska och taktila sensorer i ett mätsystem. 

Varje detalj i Leitz Infinity fokuserar på tillförlitliga och exakta mätningar med ultrahög noggrannhet. Den karakteristiska egenskapen hos Leitz Infinity är den slutna ramkonstruktionen, som består av en solid granitbas, en fast portal med gjutjärnssockel och en granittvärbalk.

Med utmärkta skanningsprestanda tack vare variabel höghastighetsskanning (VHSS) kan mätningar utföras enligt principen ”så snabbt som möjligt, så långsamt som nödvändigt”. Skanningshastigheten anpassar sig till kända geometrier i realtid, enkla linjer skannas snabbt och hastigheten justeras automatiskt vid skanning av komplexa passager.

Leitz Infinity utför alla mätuppgifter med högsta precision, oavsett om det handlar om prismatiska arbetsstycken eller delar med mycket komplexa geometrier, som cylindriska eller klotformade stegväxlar.
 • Features and benefits
  Closed-Frame Design
  The granite base with a fixed portal of cast iron and a granite crossbeam ensures long-term stability. The high stiffness of the measurement axes ensures consistent accuracy over the entire measurement volume.

  Moving Table
  The travelling measuring table on pre-loaded air bearings with centrally-positioned spindle drive ensures constant dimensional relationships and efficient movement sequences with no tilting or twisting.

  Best Reproducibility 
  High-resolution scales (0.001 µm) offer the highest reproducibility of measurement results.

  High Stability
  The active pneumatic damping system ensures stable measurement procedures, eliminating the influence of vibrations. 

  Highly Accurate Tactile Sensor
  The HP-S-X5-HD probe head enables the usage of horizontal styli extensions of 800 mm for the measurement of elements deep inside a workpiece. It can carry a styli configuration with a maximum weight of 650 g due to its integrated automatic balancing system. 

  Ultra-Precise Optical Measurements
  A versatile measurement solution, the Precitec S0.3 optical sensor offers excellent measurement accuracy for demanding surfaces, including transparent, reflective, matte or coated materials. Even steep surfaces can be measured because of the large acceptance angle.
 • Technical data

  CMM Specifications

  Model

  X stroke
  [mm]

  Y stroke
  [mm]

  Z stroke
  [mm]

  Infinity 12.10.7

  1200

  1000

  700

  Max table load: 750kg.

  Gear Inspection

  Applications

  Cylindrical gears:

  • Spur, helical, double helical, splines (internal and external)
  • Clutch gears (internal and external)
  • Gear segments (minimum No. of teeth: one)
  • Gear racks

  Bevel gears:

  • Straight bevel, spiral bevel, hypoid bevel, crown gears
  • Gleason GAGE 4/WIN; Klingelnberg KIMOS; DMG

  Gear cutting tools:

  • Hob cutter, broach, shaper cutter, shaving gears, form cutter

  Evaluation standards:

  • DIN, ISO, AGMA, ANSI, JIS, CNOMO, CAT

  Max. gear weight    750 kg

  Module range   0.5 - 100 mm

  Max. gear width        700 mm

  Max. shaft length       1200 mm

  Max. gear diameter Spur gears: 950 mm
                                  helical gears:   700 mm (depending on module and styli configuration)

 • Customer stories and applications

  Customer stories

  Tooling, Mold & Die

  Fuel cell know-how in Austria sets new standards

  YOUR-TOOL GmbH - Freundorf, Austria

  Applications

  Premier-class calibration

  The closed frame design of the Leitz Infinity and Leitz PMM-C Precision CMMs enables high-precision measurement.
 • Funktioner och fördelar
  Konstruktion med sluten ram
  Granitbasen med en fast portal av gjutjärn och en tvärbalk av granit garanterar långvarig stabilitet. Mätaxlarnas höga styvhet säkerställer konsekvent noggrannhet över hela mätvolymen.

  Flyttbart bord
  Det rörliga mätbordet på förinstallerade luftlager med centralt placerad spindeldrivning säkerställer konstanta dimensionsförhållanden och effektiva rörelsesekvenser utan lutning eller vridning.

  Högsta reproducerbarhet 
  Högupplösta skalor (0,004 µm) erbjuder högsta möjliga reproducerbarhet av mätresultaten.

  Hög stabilitet
  Det aktiva pneumatiska dämpningssystemet säkerställer stabila mätprocedurer genom att eliminera påverkan från vibrationer. 

  Taktil sensor med hög precision
  Probhuvudet LSP-S2 Scan+ möjliggör användning av horisontella mätspetsförlängningar på 800 mm för mätning av element djupt inne i ett arbetsstycke. Den kan bära en mätspetskonfiguration med en maximal vikt på 650 g tack vare det integrerade automatiska balanseringssystemet. 

  Optiska mätningar med ultrahög precision
  PRECITEC LR optisk sensor är en mångsidig mätlösning som ger utmärkt mätnoggrannhet för krävande ytor, inklusive transparenta, reflekterande, matta eller belagda material. Även branta ytor kan mätas tack vare den stora acceptansvinkeln.
 • Tekniska data

  CMM-specifikationer

  Modell

  X-slag
  [mm]

  Y-slag
  [mm]

  Z-slag
  [mm]

  Infinity 12.10.7

  1200

  1000

  700

  Max belastning: 750 kg.

  Kugginspektion

  Applikationer

  Cylindriska kuggar

  • Cylindriska, spiralformade, dubbelt spiralformade, splines (invändig och utvändig)
  • Kopplingsdrev (inre och yttre)
  • Kuggsegment (minst antal tänder: en)
  • Kuggstänger

  Koniska kuggar:

  • Raka/spiralskurna/hypoidvinklade kuggar, kronhjul
  • Gleason GAGE 4/WIN; Klingelnberg KIMOS; DMG

  Kuggskärningsverktyg:

  • Kuggfräsar, dragbrotschar, skavningsfräsar, kugghyvling, profilfräsar

  Utvärderingsstandarder:

  • DIN, ISO, AGMA, ANSI, JIS, CNOMO, CAT

  Max. kuggvikt    750 kg

  Modulomfång          0,5–100 mm

  Max. kuggbredd      700 mm

  Max. skaftlängd     1 200 mm

  Max. kuggdiameter  Cylindriskt kugghjul: 950 mm
    skruvhjul: 700 mm (beroende på konfiguration av modul och mätspets)

 • Nedladdningar
 • Applikationer
 • Köp tillbehör för koordinatmätmaskiner online

  Köp tillbehör för koordinatmätmaskiner online

  Identifiera dina reservdelar i lugn och ro och dra nytta av snabb leverans med UPS.

HxGN LIVE Global

Lär dig hur våra digitala teknologier kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.

Köp tillbehör för koordinatmätmaskiner online

Identifiera säkert era reservdelar och dra nytta av snabba leveranser med UPS.