Easy5

Avancerade kontroller och systemsimulering

Noggrant simulera styrsystem, hydraulik (inklusive termiska effekter), pneumatik, gasflöde, termiska, elektriska, mekaniska, kylnings-, miljökontroll-, smörjnings- eller bränslesystem samt testdata/diskret tidsbeteende.

Konstruktion av flygplan, fordon, jordbruksutrustning och andra komplexa system kräver en systemteknik där inte bara komponenterna och delsystemen utan hela systemet testas. Traditionella bygg- och testmetoder är tidskrävande och dyra, och nu mer än någonsin utmanas alla branscher att uppfylla de motstridiga kraven på ökad innovation samtidigt som kostnader och tid till marknad måste minska.

Dynamiska system (system vars beteende som en funktion av tid är viktigt) definieras vanligtvis med hjälp av första ordningens differential- eller differensekvationer. Easy5 förenklar konstruktion och analys av sådana system med en grafisk, schematisk applikation. En omfattande uppsättning förpaketerade komponenter, lagrade i applikationsspecifika bibliotek, förenklar monteringen av en representativ modell och underlättar snabb och exakt systemsimulering. Ingenjörerna arbetar inom en välbekant ritningsparadigm för att lägga till och specificera dataanslutningar mellan komponenter i en intuitiv, lättanvänd hierarkisk modelleringsmiljö på flera nivåer.

Easy5 har utvecklats och konstruerats av ingenjörer för att effektivt lösa verkliga, industriella problem. I över fyrtio år har Easy5 genom kontinuerlig förbättring förblivit det självklara simuleringsverktyget för många komplexa och svåra system.

Easy5 simuleringsanalys 

Funktioner:

  • Termisk hydraulik: manöversystem, kraftöverföringssystem, låsningsfria bromsar, chassi, bränsleinsprutningssystem, aktiva fjädringssystem, smörjsystem
  • Gasdynamik: pneumatik, framdrivning, sterilisering, luft- och ångcykler, högtrycksgas, gasöverföring, adsorption, gasfasreaktioner, HVAC, ECS, gassystem med flera arter
  • Flerfasvätskor: kylning, luftkonditionering, klimatkontroll, kryogena rörledningar, ång-/vattensystem eller bränslesystem med exotiska, flyktiga vätskor
  • Utvärdering av maskinvara och programvara för systemstyrning (samplingsfrekvenser för datainsamling, asynkron kommunikation, analoga och digitala elektroniska filter, exekveringshastigheter för styrslingor, CAN-busskommunikation osv.)
  • Elektriska system: AC/DC-maskiner, kraftelektronik, batterier osv.
  • Detaljerad och exakt anläggningsmodellering för flygdynamik och många andra fysiska system.