Easy5

Geavanceerde besturings- en systeemsimulatie

Simuleer nauwkeurig regelsystemen, hydraulica (inclusief thermische effecten), pneumatiek, gasstromen, thermische, elektrische, mechanische, koel-, omgevingsbesturings-, smeer- of brandstofsystemen en gedrag op basis van bemonsterde gegevens/discrete tijd.

Het ontwerpen van vliegtuigen, voertuigen, landbouwapparatuur en andere complexe systemen vereist een systeemtechnische aanpak waarbij niet alleen de componenten en subsystemen, maar het systeem als geheel wordt getest. Traditionele bouw- en testmethodologieën zijn tijdrovend en duur; en nu, meer dan ooit, staat elke industrie voor de uitdaging om te voldoen aan de tegenstrijdige eisen van toenemende innovatie en tegelijkertijd de kosten en time-to-market te verlagen.

Dynamische systemen (die systemen waarvan het gedrag als functie van de tijd belangrijk is) worden meestal gedefinieerd met behulp van differentiaal- of verschilvergelijkingen van de eerste orde. Easy5 vereenvoudigt de constructie en analyse van dergelijke systemen met een grafische, schematische toepassing. Een uitgebreide set voorverpakte componenten, opgeslagen in toepassingsspecifieke bibliotheken, vereenvoudigt het samenstellen van een representatief model en maakt een snelle en nauwkeurige systeemsimulatie mogelijk. Engineers werken binnen een vertrouwd schematisch paradigma om dataverbindingen tussen componenten toe te voegen en te specificeren in een intuïtieve, gebruiksvriendelijke, hiërarchische modelleringsomgeving met meerdere niveaus.

Easy5 is ontwikkeld en ontworpen door ingenieurs om industriële problemen uit de praktijk efficiënt op te lossen. Door continue verbetering is Easy5 al meer dan veertig jaar de simulatietool bij uitstek voor veel complexe en moeilijke systemen.

Easy5-simulatieanalyse 

Kenmerken:

  • Thermische hydraulica: besturingssystemen, schakeltransmissiesystemen, antiblokkeerremsystemen, landingsgestellen, brandstofinjectiesystemen, actieve ophangingssystemen, smeersystemen
  • Gasdynamica: pneumatiek, voortstuwing, sterilisatie, lucht- en stoomcycli, gas onder hoge druk, gastransmissie, adsorptie, gasfasereacties, HVAC, ECS, gasvormige systemen met meerdere soorten gas
  • Meerfasige vloeistoffen: koeling, airconditioning, klimaatregeling, cryogene leidingnetwerken, stoom-/watersystemen of brandstofsystemen met exotische, vluchtige vloeistoffen
  • Evaluatie van hardware en software voor systeembesturing (bemonsteringssnelheden voor gegevensverzameling, asynchrone communicatie, analoge en digitale elektronische filters, uitvoeringssnelheden van regelkringen, netwerkbuscommunicatie (CAN) enz.)
  • Elektrische systemen: AC/DC-machines, vermogenselektronica, batterijen, enz.
  • Gedetailleerde en nauwkeurige installatiemodellering voor vluchtdynamica en vele andere fysieke systemen.