scSTREAM | HeatDesigner

Fastest and easiest CFD software for electronics and architecture

Ready to learn more?

Cradle CFD 2023 finns tillgänglig idag
För mer information, besök oss på: Vad är nytt i Cradle CFD 2023


Översikt:
scSTREAM är ett universellt CFD-verktyg som använder kartesiskt eller cylindriskt strukturerat rutnät för att möjliggöra enkel rutnätsgenerering och höghastighetssimuleringar på en bråkdel av tiden. På grund av den sammanlänkning och det analyssystem som möjliggör storskalig beräkning fungerar scSTREAM bäst vid bearbetning av omfattande simuleringar, där användarna måste lösa termiska problem med elektroniska enheter och inomhusmiljö, vindflöde och värmeöfenomen.

Programvarufunktioner

scStream renderingscStream renderingscStream rendering

scStream renderingscStream renderingscStream rendering

 • Olika metoder för att representera former

  Various methods to represent shapes
  The shape of a model to be analyzed can be represented by using the following methods: voxel method (slanted faces and curved faces are represented in cuboids), cut-cell method (the shape of a model created with a CAD tool can be represented more accurately), and finite element model method (a model of an arbitrary shape defined with unstructured mesh can be overlapped on a model defined with structured mesh to use the shape created with a CAD tool as is).

 • Large-scale calculation

  Storskalig beräkning
  I strukturerat nät behöver inte ens en komplicerad modell modifieras nästan alls och modellens form eller skala påverkar inte svårigheten att skapa nät. Dessutom utför Solver en beräkning med hög hastighet i parallell beräkning och uppnår effektiv bearbetning eftersom hastigheten ökar beroende på antalet underdomäner.

 • Radiation

  Strålning
  Strålningsvärmeöverföring kan beräknas med hänsyn till diffusion, reflektion, transmission, brytning och absorption. VF-metoden (vyfaktor) och FLUX-metoden*1 kan användas. Lampfunktionen kan simulera strålningsvärme från en glödtråd utan detaljerad forminformation om en lampa. Förutom glödtråden kan laserstråle och defekt strålning som anges med halvvärdesvinkel användas som värmekälla.

 • Reading wiring patterns

  Reading wiring patterns
  To calculate heat transfer conditions depending on wiring patterns of a printed circuit board (PCB) in detail, the module can read Gerber data output from an electric CAD tool and import the data as a model for a thermo-fluid analysis. By using Gerber data, a more realistic calculation result can be obtained with the consideration of heat transfer affected by an uneven wiring pattern.

 • Solstrålning (ASHRAE, NEDO)

  Solstrålning (ASHRAE, NEDO)
  Klimatdata som publiceras av ASHRAE och NEDO är förinställda och kan användas för villkorsinställning. Genom att ange godtyckliga värden för longitud, latitud, datum och tid beräknas solhöjden och solens azimutvinkel på angiven plats och tid automatiskt. Effekten av solstrålningen kan undersökas i detalj. Det går att ställa in olika parametrar som absorption och reflektion av solstrålning samt material som sprider ljus diffust, som t.ex. frostat glas.

 • Humidity / dew condensation

  Fuktighet/kondens
  Programvaran kan analysera luftens fuktighet. Kondens och avdunstning på en väggyta genom temperaturförändringar kan studeras och mängden kondensation och avdunstning per tid kan erhållas. Programvaran stöder analyser av fuktöverföring inuti ett fast föremål, och funktionen kan användas för att analysera ett permeabelt föremål och kondensation inuti en del.

 • Partikelspårning

  Particle tracking
  The software simulates the behavior of particles depending on their characteristics (diameter, density, and sedimentation speed) and action/reaction between particles and a fluid. This includes sedimentation due to gravity, inertial force for mass particles, and movement due to electrostatic force, liquefaction at adhering on a wall surface, evaporation and latent heat, the behavior as bubbles in a liquid for charged particles.

 • Diskret elementmetod (DEM)

  Discrete element method (DEM)
  Multiphase analyses can be performed, which enables coupling of fluid analysis and flow analysis of particles.

 • Moving objects

  Rörliga föremål
  Ett flöde som genereras av ett rörligt, styvt objekt kan beräknas. Förhållanden som inkluderar ett föremåls rörelser (translation, rotation och elastisk deformation), värmegenerering/absorption och lufttillförsel/retur kan ställas in. Modellen för ett rörligt objekt skapas på ett annat rutnät. På så sätt begränsas förhållanden som avståndet som föremålet rör sig mycket lite.

 • Free surface

  Fri yta
  Programvaran beräknar formen på ett gränssnitt mellan en gas och en vätska. Antingen MARS- eller VOF-metoden kan användas och beräkningsmålfasen kan väljas: både gas och vätska, endast gas eller endast vätska. Funktionen är användbar inom många olika områden: från en tsunamianalys inom anläggnings- och byggbranschen till en analys av lödning inom elektronikbranschen.

 • Index för värmekomfort, värmestressrisk och ventilationseffektivitet

  Index för värmekomfort, värmestressrisk och ventilationseffektivitet
  Komfortindex PMV och SET* kan härledas från redan erhållen temperatur, luftfuktighet och MRT (Mean Radiant Temperature), som en av resultatbearbetningsfunktionerna. WBGT (värmebelastningsriskindex) och skalan för ventilationseffektivitet (SVE), varav vissa index kan konverteras till realtid, kan ställas in med ett klick, och beräkningsområdet kan väljas (till exempel ett av två rum).

 • Panel (heat conduction / transfer / thermal transport)

  Panel (värmeledning/överföring/termisk transport)
  Materialegenskaper och rörelseförhållanden kan tillämpas på en panel utan tjocklek i modellen, vilket möjliggör värmeledning till andra delar och värmeavledning till luft. Detta möjliggör simuleringar av pappersmatnings- och filmtorkningsprocesser, där tunna föremål rör sig och värms upp upprepade gånger.

Läs mer om Cradle CFD-produkter och tjänster på www.cradle-CFD.com