Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

24 januari 2023

Fjärde kvartalet 2022

• Operationell nettoomsättning ökade med 15 procent till 1 403,2 MEUR (1 216,7). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 401,9 (1 210,4). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 8 procent
• Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 12 procent till 418,0 MEUR (373,1)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 399,6 MEUR (367,6)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 327,7 MEUR (299,7)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 12,1 Euro cent (11,0)
• Det operativa kassaflödet minskade till 153,1 MEUR (237,3)
• Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,12 EUR (0,11) per aktie, en ökning med 9 procent

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 8:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon