Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

27 oktober 2022

Tredje kvartalet

• Operationell nettoomsättning ökade med 23 procent till 1 320,2 MEUR (1 077,2). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 316,6 (1 077,2). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 7 procent
• Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 24 procent till 386,2 MEUR (310,6)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 377,3 MEUR (304,3)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 309,4 MEUR (249,6)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 11,4 Euro cent (9,6)
• Det operativa kassaflödet ökade till 232,6 MEUR (179,6)

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon