Hexagon offentliggör förändringar i Hexagons koncernledning

9 februari 2022

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag följande organisatoriska förändringar, gällande per omgående:

Paolo Guglielmini, chef för Hexagons division Manufacturing Intelligence (MI), har idag utsetts till Chief Operating Officer (COO) för Hexagon AB. Paolo kommer i sin nya roll stödja Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén, med att utveckla och implementera Hexagons långsiktiga strategi samt stötta divisionernas operationella verksamheter. Paolo kommer att fortsätta vara chef för MI till dess att en efterträdare är utsedd.
Paolo har ansvarat för MI sedan januari 2020. Före det ansvarade han för bland annat strategi, affärsutveckling samt operationellt för MIs mjukvaruaffär. 
Innan Paolo började på Hexagon 2010 har han bland annat arbetat på CERN, den Europeiska organisationen för kärnkraftsforskning i Schweiz, samt på Accenture. Han har en Master of Science i Engineering samt en MBA från IMD.
Paolo kommer att fortsätta rapportera till Hexagons vd och koncernchef samt vara en del av Hexagons koncernledning.

Norbert Hanke, Hexagons nuvarande COO, har utnämnts till Executive Vice President (EVP). Han kommer i denna roll att fortsätta leda Hexagon Ventures, HR, IT samt Hexagons FoU samt försäljningsaktiviteter i Indien. Norbert kommer att fortsätta rapportera till Hexagons vd och koncernchef samt vara en del av Hexagons koncernledning.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, 
ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 kl. 08:00 CET.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!