Hexagon snabbar upp inspektion av känsliga delar med ny exakt, kontaktfri CMM-sensor

25 februari 2021

En ny kontaktfri höghastighetssensor för användning med koordinatmätmaskiner (CMM) från Hexagons Manufacturing Intelligence-division möter växande krav från tillverkare av konsumentelektronik och medicinteknisk utrustning att snabbt inspektera känsliga delar med en mängd olika ytbeläggningar, inklusive sådana som tillverkats via additiva tillverkningsprocesser utan att man behöver applicera skadligt tryck.

Tillverkare av komponenter med känslig ytbeläggning kämpar med att uppnå optimal effektivitet eftersom traditionella taktila inspektioner kan vara tidsödande liksom att delar ofta skadas under mätning. I de fall där hundra procent av komponenterna måste inspekteras kan deformation av känsliga ytor försämra produktiviteten och i slutänden påverka vinstmarginalen. Den nya kromatiska vitt ljus-sensorn HP-OW ger ökad mäthastighet och flexibilitet för OEM- och kontraktstillverkare och erbjuder möjlighet att dra nytta av nya tekniker och material i produktionen. 

Sensorns förmåga att mäta komponenter med transparenta, polerade, grova eller matta ytor gör det enkelt att snabbt mäta delar som tillverkats av känsliga material – inklusive elektronikkomponenter som LED-belysningar för fordon eller solpaneler. Förmågan till kontaktfrihet erbjuder även snabb och effektiv inspektion av medicinska enheter, som kirurgiska implantat, där varje del måste inspekteras med hög noggrannhet.

Additiva tillverkningsprocesser medför unika utmaningar eftersom delarna ofta måste mätas genom hela produktionen för att säkerställa kvaliteten, men tidscyklerna för precisionsinspektion av oavslutade råkomponenter kan utgöra hinder. Som ett nytt alternativ i en rad specialiserade sensorer, utökar denna sensor med kromatiskt vitt ljus antalet tekniker som kan användas med en enda CMM. Den erbjuder en effektiv metod att scanna delar med hög noggrannhet genom hela produktionskedjan. 

Wolfgang Madlener, VP machine tool and sensor devices, säger, “Vi är glada att kunna introducera dessa högspecialiserade sensorer för att möta behovet av kontinuerlig sampling med hög noggrannhet och snabbhet. Vi har insett att våra kunder behöver nya tillvägagångssätt för att hantera framväxande produktkonstruktioner, tillverkningstekniker och flexibiliteten att gå in på nya marknader. Självklart måste en CMM vara exakt, men det viktiga idag är att denna värdefulla resurs kan anpassas för att lösa varje ny utmaning med bästa tillgängliga sensor- och programvarukombination för mätning.”

Genom att denna nya kromatiska vitt ljus-sensor är kompatibel med Hexagons produktlinjer GLOBAL S och OPTIV M CMM, kan det hjälpa tillverkare att få ut mer värde av en utrustningsdetalj genom att utöka mätkapaciteten till en större mängd olika material. Denna kompletteras av två nya beröringstriggade prober – som också lanseras idag – något som erbjuder tillverkare robust högprecisionsmätning av känsliga delar. Den mycket tillförlitliga HP-THDe, som är perfekt både för noviser och erfarna användare, är en modulär beröringstriggad prob som erbjuder överlägsen repeterbarhet, adaptiv triggning och snabbare mätspetsbyte jämfört med vanliga beröringstriggade prober. Den mycket tillförlitliga beröringstriggade proben HP-TMe, som även är lämplig för icke-experter, finns i fyra versioner för ett urval mätkrafter som passar ett brett utbud av applikationskrav.

Förmågan att snabbt kunna växla mellan taktil och beröringsfri sensor som svar på ändrad applikation snabbar upp inspektion av ett brett urval delar med olika materialtyper. För till exempel en vindruta, där många olika mättekniker krävs för inspektion, kan den övergripande processeffektiviteten förbättras genom automatiserad inspektion från början till slut med ett sensorbytande rack. Uppdateringar av programvaran för Hexagons PC-DMIS-mätteknik stödjer de nya sensorerna och möjliggör effektiv programmering av inspektionsprocesser med flera olika sensorer, inklusive rackautomation, från en enda glasskiva. 

Besök Hexagons nya mikrosajt Can I measure it? och hitta fria resurser som utforskar hur mättekniska utmaningar kan övervinnas genom effektivare strategier och bästa användning av tillgängliga CMM- och sensortekniklösningar.

Läs mer: hexagonmi.com/canimeasureit

Kontakt:

Robin Wolstenholme (baserad i Storbritannien)
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Hexagons Manufacturing Intelligence Division
Telefon: +44(0) 207 0686562
e-post: robin.wolstenholme@hexagon.com

Stacey Wiebe (USA-baserad)
Global Media Relations Officer 
Hexagons Manufacturing Intelligence Division
Mobil: +1 209 479 9455
e-post: stacey.wiebe@hexagon.com 

media.mi@hexagon.com

Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.   

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagons division Manufacturing Intelligence erbjuder lösningar som använder data från design, teknik, produktion och metrologi för att göra tillverkningen smartare. Se hexagonmi.com för mer information.

Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring  24,500 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på omkring 5.4bn miljarder euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!