Hexagon och ETQ sammanför kvalitetslösningar för att hjälpa tillverkare att lansera fantastiska produkter på marknaden snabbare och skydda varumärkets rykte

5 oktober 2021

Hexagons Manufacturing Intelligence-division, en global ledare inom teknik för sensorer, mjukvara och autonom teknik, och ETQ, en ledande leverantör av kvalitetshanteringssystem (QMS), har gått ut med ett samarbete för att garantera kvalitet från koncept till kund. Det möjliggör förbättrat datagrundat beslutsfattande genom hela processen, producerar bättre, mer enhetliga produkter på kortare tid och med mindre resurser och möjliggör progressiva smarta tillverkningsstrategier.

Samarbetet förenar Hexagons leverantörsagnostiska lösningar för inspektion och mätlösningar med ETQ:s intressentanslutna QMS för att producera en omfattande digital tråd som automatiskt fångar processer för kvalitetskontroll och garanti som nu görs manuellt. Genom användning av maskininlärning och artificiell intelligens under design, produktion, kundservice och support hjälper molnplattformen även användarna att snabbt identifiera och analysera problem genom att producera hanterbara insikter.

Rob Gremley, CEO på ETQ, sa: ”Tillverkare i många olika industrier – fordon, biovetenskap, tung tillverkning med mera – kan få ut omedelbart värde från integrerade data tack vare högre produktkvalitet och färre defekter, skrot, omarbete eller återkallande. I takt med att miljön för smart tillverkning breder ut sig kommer denna datadrivna automatisering och integrering ge möjlighet att maximera kvaliteten och effektiviteten för hela tillverkningslivscykeln och lägga en grund till autonom tillverkning och äkta digital transformation.” 

Paolo Guglielmini, chef för Hexagons Manufacturing Intelligence-division, sa: ”Konsumenterna får kvalitet baserat på deras erfarenhet. Det är tillverkarens varumärkesrykte, det kan tillföra avsevärt värde till en produkt, och det kombinerar varje aspekt av produktens livscykel. Våra kunder litar på att våra lösningar sammanför verkstadsgolvet med högsta ledningen med övertygande kvalitetssäkring, och detta nya inslag i vårt ekosystem stöder ytterligare resan mot Industry 4.0.” 

Ett exempel på hur samarbetet ger kunderna fördelar idag är när det gäller att lösa en avvikande incident, använda inspektions- och mätdata som samlas in och hanteras av Hexagons mjukvarulösningar Q-DAS och eMMA med fullständig spårbarhet och klassens bästa SQC (Statistical Quality Control) och analys, och integrerat med ETQ Reliances QMS. 

Hexagons befintliga lösningar för kvalitetskontroll kan identifiera en avvikelse från exempelvis processen för produktion av delar, fellägen och effektanalys, eller kundfeedback, när den digitala anslutningen mellan den tillverkningslösningen och ETQ QMS autonomt genererar en avvikelserapport (NCR) utan mänsklig inblandning. 

Vanligtvis hanteras åtgärden att man stannar eller modifierar produktionen av den felaktiga produkten manuellt eller med begränsad teknisk hjälp, men med en kombinerad Hexagon-ETQ-genererad NCR-lösning kan en korrigerande åtgärd automatiskt utlösas i produktionen och informationen kan samtidigt uppdateras i företagets resursplaneringssystem för att pausa den påverkade produktbatchen. Detta förhindrar lanseringen och defekternas eventuella negativa konsekvenser, och digitaliserar effektivt kvalitetshanteringsprocessen och tillhandahåller en oöverträffad grad av integrering i tillverkningslivscykeln så att den stöder smarta tillverkningsstrategier och strävanden.

Mer information om samarbetet finns på https://hexagonmi.com/etq

Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.   

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagons division Manufacturing Intelligence erbjuder lösningar som använder data från design, teknik, produktion och metrologi för att göra tillverkningen smartare. Se hexagonmi.com för mer information.

Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring  24,500 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på omkring 5.4bn miljarder euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!