Společnosti Hexagon a ETQ propojují řešení kvality, aby pomohly výrobcům rychleji uvádět na trh špičkové výrobky a chránit jejich dobré jméno značky

5 říjen 2021

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, světový výrobce a dodavatel 3D měřicích systémů, a společnost ETQ, přední poskytovatel systémů managementu kvality (QMS), oznámily uzavření partnerství, jehož cílem je zajistit kvalitu od konceptu až po zákazníka, umožnit lepší rozhodování založené na datech v celém procesu, vyrábět lepší a konzistentnější výrobky v kratším čase a s menšími náklady a umožnit progresivní strategie chytré výroby.

Partnerství propojuje kontrolní a měřicí řešení společnosti Hexagon, která jsou nezávislá na dodavateli, se systémem QMS společnosti ETQ, který propojuje zainteresované strany, a vytváří tak bohaté digitální vlákno automaticky zachycující procesy kontroly a zajištění kvality, které se v současnosti provádějí ručně. Díky použití strojového učení a umělé inteligence v rámci návrhu, výroby, zákaznického servisu a podpory tato cloudová platforma pomáhá uživatelům rychle identifikovat a analyzovat problémy a vytváří užitečné poznatky.

Rob Gremley, generální ředitel společnosti ETQ, řekl: „Výrobci v řadě průmyslových odvětví - automobilovém průmyslu, přírodních vědách, těžkém průmyslu a dalších - získají z integrovaných dat okamžitou výhodu díky vyšší kvalitě výrobků a nižšímu počtu vad, zmetků, přepracování nebo stažení z trhu. S rozvojem prostředí chytré výroby bude tato úroveň automatizace a integrace založená na datech umožňovat maximalizaci kvality a produktivity celého životního cyklu výroby a vytvoří základ pro autonomní výrobu a skutečnou digitální transformaci.“ 

Paolo Guglielmini, prezident divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, řekl: „Spotřebitelé vnímají kvalitu na základě svých zkušeností. Pověst značky může výrobku přidat významnou hodnotu. Naši zákazníci důvěřují našim řešením, která zajišťují všudypřítomnou kvalitu a tento nový přírůstek do našeho ekosystému dále podpoří jejich cestu k Průmyslu 4.0.“ 

Příkladem toho, jak toto partnerství prospěje zákazníkům již dnes, je řešení problému neshody s využitím kontrolních a měřicích dat shromážděných a spravovaných softwarovými řešeními Q-DAS a eMMA společnosti Hexagon s plnou sledovatelností a nejlepší statistickou kontrolou kvality (SQC) a analýzou ve své třídě a integrovaných se systémem řízení kvality ETQ Reliance. 

Stávající řešení společnosti Hexagon pro kontrolu kvality mohou identifikovat neshodu například na základě procesu schvalování výrobních dílů, analýzy způsobů a důsledků poruch nebo zpětné vazby od zákazníků, přičemž digitální spojení mezi tímto výrobním řešením a systémem ETQ QMS autonomně vygeneruje report o neshodě (NCR) bez lidského zásahu. 

Obvykle se opatření k zastavení nebo úpravě výroby vadného výrobku provádí ručně nebo s omezenou technologickou pomocí, ale díky generovanému kombinovanému řešení NCR od společností Hexagon a ETQ lze automaticky spustit nápravné opatření ve výrobě a současně aktualizovat informace v podnikovém systému plánování zdrojů a pozastavit výrobu dotčené šarže výrobku. To zabraňuje výskytu a možným negativním důsledkům vad, účinně digitalizuje proces řízení kvality a poskytuje bezprecedentní stupeň integrace napříč životním cyklem výroby, což podporuje zavedení chytré výroby a naplňování jejích cílů.

Další informace o tomto partnerství najdete na adrese https://hexagonmi.com/etq
Hexagon
Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem voblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data kezvýšení efektivity, produktivity, kvality abezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru amobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, která využívají data zvývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace naleznete na hexagonmi.com. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má zhruba  24,500 zaměstnanců v 50 zemích ačisté tržby přibližně 3,8 miliard eur. Více informací najdete na 5.4bn EUR. Více informací najdete na hexagon.com Sledujte nás na @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!