Hexagon slutför förvärvet av Thermopylae Sciences and Technology och tillkännager relaterade engångskostnader för första kvartalet 2019

12 april 2019

Hexagon AB, en global ledare inom digitala lösningar, tillkännager idag att man slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Thermopylae Sciences and Technology. Resultaträkningen för det första kvartalet 2019 kommer att påverkas av engångskostnader om -9,7 MEUR relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier, transaktions- och integrationskostnader.

Thermopylae, baserat i Virginia, USA, levererar mjukvarulösningar specialiserade på geospatiala applikationer, mobila ramverk och molnbaserad positioneringsintelligens, både till amerikanska myndigheter och den privata sektorn. Thermopylaes teknologi kan tillsammans med Hexagons övriga geospatiala utbud erbjuda positioneringslösningar för att lösa kritiska utmaningar för taktisk kartläggning i realtid.

Thermopylae kommer ingå i Hexagon US Federal, ett företag som bedrivs inom ramen av ett proxy-avtal inom divisionen Geospatial (som rapporteras under segmentet Geospatial Enterprise Solutions). Försäljningen under 2018 uppgick till 48 MUSD.

För mer information kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon