Hexagon förstärker sin 5D visualiseringsportfölj genom förvärvet av Thermopylae Sciences and Technology

25 februari 2019

Hexagon AB, en global ledare inom digitala lösningar, tillkännagav idag att man tecknat avtal om att förvärva Thermopylae Sciences and Technology, en mjukvaruleverantör specialiserad på geospatiala applikationer, mobila ramverk och molnbaserad positioneringsintelligens, främst för den amerikanska myndighets- och försvarsmarknaden.

Thermopylae har utvecklat avancerade visualiseringslösningar för att stödja taktisk kartläggning i realtid för kritiska försvarsoperationer. Dess försvars- och intelligenslösningar, utvecklade på Googles teknologi, är inriktade på att lösa utmaningarna i arbetet med kritiska problemställningar vid skyddad eller sekretesbelagd verksamhet inom offentlig sektor. Dessutom är dess portfölj användbar för en rad branscher inom den privata sektorn så som fastighet-, finans-, försäkrings-, detaljhandels- och mediabranschen – med såväl nystartade företag till Fortune-50 bolag som kunder.

"Thermopylaes programvara och domänexpertis stärker vår förmåga att leverera den visuella positioneringsintelligens som krävs för att möjliggöra autonoma uppkopplade ekosystem”, säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén. "Förvärvet av Thermopylae kommer att vidga 5D-upplevelsen i våra produkter Hexagon Smart M.App- och Luciad, vilka båda möjliggör smarta digitala verkligheter med 3D-, 4D- (integration av sensordata i realtid) och 5D- (dynamisk analys) funktioner. Förvärvet ger inte bara oss möjligheten att expandera Thermopylaes teknologi internationellt utan ger också Hexagon distributionskanalen för att påskynda införandet av våra 5D-visualiseringsfunktioner hos amerikanska myndigheter."

Thermopylae har huvudkontor i Arlington, Virginia, USA, och kommer ingå i divisionen Geospatial som rapporteras under segmentet Geospatial Enterprise Solutions. Försäljningen under 2017 uppgick till 20 MUSD.

Förvärvets genomförande är föremål för myndighetsgodkännande och andra sedvanliga villkor, inklusive en frivillig ansökan till Committee on Foreign Investment i USA (CFIUS).

För mer information kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon