Hexagon slutför förvärvet av AutonomouStuff

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, tillkännagav idag att man slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av AutonomouStuff, en av världens främsta leverantörer av integrerade autonoma fordonslösningar. Förvärvets genomförande var föremål för myndighetsgodkännanden, inklusive en ansökan till Committee on Foreign Investment i USA (CFIUS), vilka nu erhållits.

AutonomouStuff blir ett helägt dotterbolag till Hexagon inom divisionen Positioning Intelligence. Bolagets försäljning under 2017 uppgick till 45 MUSD med god lönsamhet. Förvärvspriset kommer inte att offentliggöras då det är obetydligt i förhållande till Hexagons marknadsvärde.

Resultaträkningen för det tredje kvartalet 2018 kommer att påverkas av -25 MEUR relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier, transaktionskostnader och en reducering av antalet anställda. Under det tredje kvartalet 2018 har Hexagon även sålt sitt aktieinnehav i Bimobject vilket resulterat i en kapitalvinst om 22 MEUR. Sammantaget kommer nettoeffekten av dessa engångsposter att påverka resultaträkningen för det tredje kvartalet 2018 med cirka -3 MEUR.

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 19 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon