Hexagon förvärvar AutonomouStuff och förstärker sin ledande position inom autonoma lösningar

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, tillkännager idag förvärvet av AutonomouStuff, en av världens främsta leverantörer av integrerade autonoma fordonslösningar.

AutonomouStuff, baserat i USA, grundades 2010 och utvecklar banbrytande lösningar inom autonoma fordon, robotik och dataintelligens. Dess robusta teknologiportfölj används av över 2 500 kunder i pilotprogram inom bil- och teknologisektorn över hela världen, i Silicon Valley, övriga Amerika, Europa och Asien.

“Förvärvet av AutonomouStuff accelererar Hexagons förmåga att förflytta våra kunder bortom IoT”, säger Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén. ”Vi är särskilt intresserade av de teknologier som skapar störst förändring – de som har kapacitet att utnyttja den stora potential av data som genereras av uppkopplade enheter och skapar autonoma anslutna ekosystem genom att integrera artificiell intelligens, Edge-Cloud sammansättning, mobilitet samt datavisualisering.”

“I kombination med våra positioneringslösningar och ledande kart- och sensorteknologier, skapar detta förvärv en sammansättning av expertis inom Hexagon som kommer att vägleda den autonoma mobilitetsbranschen under de kommande åren.”

Bolagets försäljning under 2017 uppgick till 45 MUSD. Förvärvets genomförande är föremål för myndighetsgodkännanden, inklusive en frivillig ansökan till Committee on Foreign Investment i USA (CFIUS), och andra sedvanliga villkor vilka förväntas erhållas inom de kommande 90 dagarna. Förvärvspriset kommer inte att offentliggöras då det är obetydligt i förhållande till Hexagons marknadsvärde.

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2018 kl. 09:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon