Förändring av antalet aktier och röster

31 mars 2014

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner, som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011, har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2014, med totalt 284 910 aktier av serie B och 284 910 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 31 mars 2014 finns sammanlagt 355 281 887 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 339 531 887 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 31 mars 2014 uppgår till 497 031 887.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon