Förvärv av Leica Geosystems distributionspartner MANFRA stärker Hexagons närvaro i Sydamerika

15 april 2013

Hexagon har förvärvat samtliga aktier i MANFRA, distributionspartner åt Leica Geosystems sedan nära 30 år.

Förutom att vara samarbetspartner åt Leica Geosystems är MANFRA också utvecklare av Posição som är en topografisk mjukvara för lantmäterisektorn. Bolaget grundades 1978 i Curitiba och har kunder i främst södra och västra Brasilien inom lantmäteri, byggnads- och anläggningsindustrin samt gruv- och lantbruksindustrin.

"MANFRAs stora installerade bas i Brasilien och bolagets allt större avtryck i regionen stärker vår närvaro på denna tillväxtmarknad”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. "Förutom ökade försäljningsmöjligheter i hela Sydamerika tillför MANFRA unika applikationskunskaper och produkter vilket kommer att öka värdet av vårt gemensamma erbjudande och förbättra möjligheterna att tillgodose de lokala kundernas behov.”

MANFRA kommer att konsolideras från och med dagens datum och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat. Exklusive koncernintern försäljning hade företaget en omsättning på cirka 7 MEUR räkenskapsåret 2012.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har nära 14 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon