Bokslutskommuniké januari - december 2011

8 februari 2012

Fjärde kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 591,6 MEUR (501,1)
  • I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 6 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 18 procent till 121,8 MEUR (103,5)
  • Resultatet före skatt uppgick till 106,9 MEUR (-46,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 85,1 MEUR (-44,3)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,24 EUR (-0,15)
  • Operativt kassaflöde ökade med 26 procent till 70,6 MEUR (55,9)
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,17 EUR per aktie (0,15)

Bokslutskommunikén för 2011 presenteras idag kl 11:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon