Bokslutskommuniké januari - december 2010

9 februari 2011

Fjärde kvartalet 2010

  • Orderingången ökade med 20* procent
  • Nettoomsättningen ökade med 24* procent till 4 638 MSEK (3 076)
  • Rörelseresultatet (EBIT 1) uppgick till 969 MSEK (566)
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 841 MSEK (536). Inklusive dessa poster uppgick resultatet före skatt till -463 MSEK (527)
  • Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 690 MSEK (470). Inklusive dessa poster uppgick resultatet efter skatt till -438 MSEK (463)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,43 SEK (1,53). Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 2,21 SEK (1,55)
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 1,40 SEK per aktie (1,05)

*) Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

**) Poster av engångskaraktär om totalt 1 304 MSEK relaterat till förvärvet av Intergraph samt en nedskrivning i Övrig Verksamhet.

Bokslutskommunikén 2010 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

För ytterligare information kontakta: Mattias Stenberg, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 12 500 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon