Delårsrapport 1 januari - 31 mars

10 maj 2011

Första kvartalet 2011

  • Operationell nettoomsättning ökade med 18* procent till 521,3 MEUR (292,4)
  • Rörelseresultatet (EBIT 1) ökade med 118 procent till 104,8 MEUR (48,1)
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 90,2 MEUR (44,5). Inklusive dessa poster uppgick resultatet före skatt till 85,8 MEUR (44,5)
  • Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 71,3 MEUR (38,3). Inklusive dessa poster uppgick resultatet efter skatt till 68,6 MEUR (38,3)
  • Resultat per aktie ökade med 46 procent 0,19 EUR (0,13). Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär**, uppgick till 0,20 EUR (0,13)

*)Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

**)Jämförelsestörande reduktion av förutbetalda intäkter relaterade till förvärvet av Intergraph.

Delårsrapporten för första kvartalet 2011 presenteras den 10 maj kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon