Delårsrapport 1 januari - 30 september

27 oktober 2011

Tredje kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen ökade med 55 procent till 521,2 MEUR (337,0)
  • I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 13 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 71 procent till 98,9 MEUR (58,0)
  • Resultatet före skatt ökade med 58 procent till 84,3 MEUR (53,5)
  • Resultatet efter skatt ökade med 45 procent till 67,4 MEUR (46,5)
  • Resultat per aktie ökade med 27 procent till 0,19 EUR (0,15)

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2011 presenteras den 27 oktober kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon