Förändring av antalet aktier och röster i Hexagon

30 december 2010

Den av Hexagon nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier under december 2010, genom utgivande av aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, har ökat med totalt 87 783 072 aktier, varav 3 937 500 av serie A och 83 845 572 av serie B. Antalet röster ökade med totalt 123 220 572.

Per den 30 december 2010 finns sammanlagt 353 302 842 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 337 552 842 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 30 december 2010 uppgår till 495 052 842.

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 11 000 medarbetare i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon