Hexagon - kapitalmarknadsdag

1 december 2009

Hexagon har idag hållit en kapitalmarknadsdag i Stockholm, vid vilken Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén gav en detaljerad översyn av bolagets globala marknad och drivkrafterna för framtida tillväxt.

Hexagons bedömning är att mätmarknaden, i sin helhet, långsiktigt växer med 8 procent per år. Hexagons strategi är att fokusera FoU-aktiviteter mot produkter som har en högre tillväxtstakt än marknaden. Detta i kombination med att Hexagon idag har 34 procent av sin försäljning i tillväxtsregioner, kommer medföra att Hexagons andel av den totala mätmarknaden kommer att fortsätta att öka.

Under 2009 har Hexagon genomfört ett omstruktureringsprogram som på årsbasis gett en kostnadsreduktion om cirka 900 MSEK. Av denna besparing är 500 till 600 MSEK bestående när ekonomin återhämtar sig och kommer därmed att bidra positivt till koncernens långsiktiga mål för rörelsemarginalen.

En växande marknad, ökade marknadsandelar, effekterna av 2009 års omstrukturering samt Hexagons erfarenhet av att genomföra och implementera förvärv, medför att koncernens finansiella mål om ett försäljningsmål om 20 miljarder SEK och ett rörelsemarginalmål om 20 procent vid utgången av 2011, kvarstår.

En stor grupp investerare, analytiker och journalister deltog vid Hexagons kapitalmarknadsdag 2009. Under dagen presenterade representanter från Hexagons ledning ett antal produkter och tillväxtstrategier inom Metrology, Geospatial samt verksamheten i Sydamerika.

Presentationen av Hexagons VD och Koncernchef Ola Rollén kommer att finnas tillgänglig via Hexagons hemsida www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon