Uppskjuten avstämningsdag för Hexagon split

25 maj 2007

Avstämningsdagen för den av årsstämman den 2 maj 2007 beslutade spliten i Hexagon AB skjuts upp cirka två veckor. Bolaget kommer under nästa vecka att kommunicera en ny avstämningsdag.

Uppskjutandet av tidigare kommunicerad preliminär avstämningsdag för verkställande av spliten hos VPC AB (30 maj 2007) beror på fördröjning i ett registreringsförfarande i Schweiz relaterat till den av årsstämman likaledes beslutade apportemissionen, vilken ska registreras före spliten.

Bekräftelse avseende registreringstidpunkt inväntas för närvarande från Bolagsverket, varefter ny avstämningsdag kommer att kommuniceras.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon