Delårsrapport januari - mars 2007

2 maj 2007

Ett rekordstarkt första kvartal 2007

  • Orderingången ökade till 3 780 MSEK (3 408). Den organiska tillväxten i orderingången var 18 procent.
  • Nettoomsättningen ökade till 3 499 MSEK (3 335). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 12 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 54 procent till 496 MSEK (322).
  • Resultatet efter skatt ökade med 66 procent till 436 MSEK (263).
  • Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 43 procent till 4,91 SEK (3,43).
  • Mjukvarubolaget Svensk ByggnadsGeodesi AB, SBG förvärvades.
  • Verksamheterna Eurosteel och Johnson Metall inom affärsområdet Hexagon Engineering avyttrades. Kvarvarande verksamheter inom affärsområdet rapporteras därefter som Övriga verksamheter.

Prognosjustering

  • Hexagons långsiktiga finansiella mål att öka resultatet per aktie efter skatt med 15 procent per år, kommer att överträffas för år 2007.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon